Workshop tijdens event Women in Science

Birch was uitgenodigd om een workshop te verzorgen tijdens het NWO event Insight Out 2018: Connecting Women in Science op 27 september. Op deze dag kwamen meer dan 150 vrouwen bij elkaar om inzichten en ervaringen uit de wetenschap met elkaar te delen.

Birch verzorgde tijdens het eventtwee workshops over het belang van het vormen van consortia. Een duidelijke trend in de wetenschap is namelijk dat het belangrijker wordt om consortia om je heen te bouwen als wetenschapper. Voor veel van de wetenschappers was het een verrassend inzicht dat er steeds meer verwacht wordt dat je ook regionale partners zoals hogescholen laat aansluiten bij je onderzoek om wetenschap toepasbaar te maken voor de maatschappij om je heen.

Naast een stuk kennisdeling over deze ontwikkelingen werd er met de workshopdeelnemers een netwerkanalyse gedaan. Nadat het bestaande netwerk van iedere workshopdeelnemer in kaart was gebracht, werd er gediscussieerd over welke type partners nog ontbraken in het netwerk en welke partners nog gewenst waren. Aan het einde van de workshop werden contactgegevens en tips uitgewisseld tussen de deelnemers; hun netwerk was direct weer een stukje groter geworden!

 

Foto: Elodie Burrillon