Website presenteert innovators op de arbeidsmarkt

www.debanenmakers.nl is online. Met de lancering van deze website breekt een nieuwe fase aan in onderzoeksproject de Banenmakers, waarin Birch bedrijven en netwerken van bedrijven in kaart brengt die samenwerken aan betere werving, instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers.

Gedurende de afgelopen maanden bezochten onderzoekers van Birch veertig initiatieven die zich op een vernieuwende manier bezighouden met arbeidsbemiddeling. Zo zijn er bijvoorbeeld werkgeversnetwerken waarin ondernemers samen nadenken over werk-naar-werk-oplossingen, initiatieven die zich richten op opleiding of omscholing en organisaties die zich inzetten om de kansen en mogelijkheden te vergroten van mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De veertig initiatieven zijn verspreid over het hele land.

Innovators op de arbeidsmarkt

In aanvulling op die bezoeken kwamen deze innovators op het gebied van arbeidsmarktbenadering bij elkaar tijdens een eerste inspiratiesessie in Utrecht. In de vervolgbijeenkomsten die in het kader van het onderzoek gepland zijn, kunnen ook andere initiatieven aansluiten. Doel van deze bijeenkomsten is een netwerk op te bouwen van gelijkgestemden, ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar.

Arbeidsmarktinitiatieven effectief inrichten

Birch analyseert momenteel alle data die de bezoeken aan de initiatieven hebben opgeleverd. Met die informatie willen de onderzoekers erachter komen welke type aanpak het beste past bij welke situatie. Daarbij kijken zij naar onder meer de invloed van de context, de achterliggende motivatie en de interne organisatie van deze initiatieven. Die kennis kunnen toekomstige initiatiefnemers weer gebruiken om hun initiatief zo effectief mogelijk in te richten.

De spil van het onderzoek

De gelanceerde website is de spil van het onderzoek: de plaats waar al deze informatie samenkomt. Behalve de onderzoeksresultaten zullen ook alle initiatieven hierop terug te vinden zijn. De eerste initiatieven zijn al gepubliceerd; in de loop van de tijd komen hier ook de andere initiatieven bij te staan. Hiermee kan de website dienen als netwerkinstrument voor bestaande banenmakers, als inspiratiebron voor potentiële initiatiefnemers en als database voor regionale en landelijke beleidsmakers.