Waarom september hét moment is om te starten met aanvraag RIF mbo

September, doorgaans de maand van buurtbarbecues, familiedagen en natuurlijk de start van het schooljaar. Maar dit jaar ziet het er door het coronavirus heel anders uit. Toch is dit nog steeds hét moment om te starten met een aanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF mbo). In deze blog leggen Birchers Leonie Oosterwaal en Corine Bos uit waarom.

(Foto: Hans Roggen)

De ervaring leert dat de periode van september tot eind januari hard nodig is om tot een sterke en succesvolle aanvraag te komen. Zo mag je vijf maanden rekenen voor inhoudelijke planvorming én het opbouwen van een stevig consortium van partijen. In die periode vindt ook de formele afhandeling van het proces en financiering van publieke organisaties plaats.

 

Birch en RIF mbo

De afgelopen jaren hielpen we vier mbo-instellingen om een succesvolle aanvraag bij het RIF mbo op te stellen. Hiermee kwam voor onze opdrachtgevers een bedrag van €7 miljoen beschikbaar. Geld waarmee ze werken aan innovaties die onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar laten aansluiten. Doordat Birch alweer een tijdje meedraait met ‘Riffen’ bouwden we de nodige ervaring op:

  • Onderwijsinstellingen, ondernemers en (regionale) overheden verbinden we in innovatieve centra en clusters;
  • We monitoren de voortgang bij Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV) en adviseren over de verdienmodellen;
  • RIF-aanvragen begeleiden we tot het moment van indienen;
  • Nadat de aanvraag is toegekend, ontzorgen we mbo-instellingen bij het uitvoeren van publiek private samenwerkingen.

 

Een ervaren partner

Inmiddels kennen we de regeling van binnen en van buiten. We ontwikkelden beproefde formats voor het plan van aanpak, de begroting en de samenwerkingsovereenkomst. Ook zijn we ervaren consortiumbouwers die de belangen van de werkgevers scherp in beeld krijgen en verbinden aan de behoeften van de onderwijsinstellingen. Van bestuur en docenten tot studenten. Graag helpen we als ervaren partner nog meer mbo’s bij dit traject, zodat ze studenten nog beter kunnen voorbereiden op een mooie loopbaan.

 

Vijf voorbeelden

De afgelopen jaren hebben we flink wat succesvolle RIF mbo-aanvragen begeleid. We lichten er hieronder vijf voor je uit:

 

1. Fieldlab Industriële Robotica

Birchers Leonie Oosterwaal en Jan Peter van den Toren hielpen in 2017 bij de oprichting van het Fieldlab Industriële Robotica in Harderwijk. Het Fieldlab geeft de behoefte van het bedrijfsleven een plek, onder aanvoering van AWL-Techniek B.V. bij de samenwerkende onderwijspartijen. Dat zijn Landstede, Deltion en Saxion. Birch speelde ook een belangrijke rol in het ophalen van cofinanciering bij publieke partijen, zoals de provincie Gelderland.

 

2. Veiligheidsacademie

In 2018 droeg (oud-)Bircher Marijn Gielen bij aan de Veiligheidsacademie, toevallig ook in Harderwijk. Marijn verbond de meer traditionele spelers in het veiligheidsdomein, zoals Defensie, aan innovatieve partners die oplossingen voor virtual en augmented reality ontwikkelen. Zo kunnen realistische veiligheidsscenario’s virtueel worden geoefend.

 

3. Innovatiecluster Kind & educatie

De aanvraag die we hielpen ontwikkelen voor het Innovatiecluster Kind en Educatie was voor een heel andere sector. Onder aanvoering van Chris Lassooij en Leonie Oosterwaal ontwikkelden partijen in onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en welzijn een plan om met interprofessionele leerteams te werken.

 

4. TechWise

In 2020 mochten Corine Bos en Leonie Oosterwaal aan de slag voor TechWise. Na een eerste RIF voor een periode van vier jaar, kwam deze publiek-private samenwerking (PPS) in aanmerking voor een aanvraag voor opschaling. Om de PPS in de breedte en diepte door te ontwikkelen, formuleerden we aanvullende doelen en criteria. Hierbij bouwden we voort op de eerdere successen van TechWise.

Het plan is om Skills Labs in te richten bij verschillende innovatieve bedrijven in de regio, om de technologische industrie en het onderwijs beter op elkaar af te stemmen. Met dit plan krijgt ook de wens van werkgevers om zittend personeel een leven lang te ontwikkelen vorm. De rol van Birch bij deze aanvraag: de ambitieuze plannen onder woorden brengen en adviseren over de best passende governance-structuur.

 

5. Consortium bouwen

Op dit moment ontwikkelen Saskia Vogelaar en Leonie Oosterwaal voor een aantal mbo-instellingen een aanvraag voor opschaling van een cluster technologische bedrijven. De aanvraag is nog in voorbereiding. De partijen kunnen niet wachten om met elkaar aan de slag te gaan. Aan Saskia en Leonie de schone taak om een krachtig consortium te bouwen.

 

Ook hulp nodig bij een RIF mbo-aanvraag? Neem contact op met Leonie Oosterwaal.