Voorbereiding van start voor Expertise Centrum Precisietechniek

Meer gekwalificeerde medewerkers in de precisietechniek: om dat doel te bereiken sloeg een groep metaalbewerkingsbedrijven in Zuid Holland de handen ineen. Birch hielp de groep met een plan voor een Expertise Centrum Precisietechniek (ECP). Dat centrum moet zorgen voor een betere aansluiting van opleidingen op de beroepspraktijk en voor bijscholing van bestaande medewerkers. Voor de uitvoering van het plan krijgen de bedrijven een subsidie van €162.306 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Door automatisering en digitalisering gaan de ontwikkelingen in het vakgebied precisietechniek razendsnel. Werkzaamheden die vroeger handmatig werden uitgevoerd, worden inmiddels overgenomen door computers en machines. Voor medewerkers betekent dit dat de werkzaamheden veranderen. Er is dan ook andere scholing nodig om het werk te kunnen uitvoeren. Maar voor MBO-opleidingen in deze sectoren is het niet makkelijk om al deze ontwikkelingen bij te benen.

Te weinig geschikt personeel

Dit is een probleem, merkt een groep metaalbewerkingsbedrijven in Zuid-Holland, want zij kunnen moeilijk geschikt personeel vinden. De techniekopleidingen leveren niet alleen te weinig mensen af om de groep die met pensioen gaat te kunnen vervangen, maar de kersverse beroepskrachten zijn ook niet klaar voor de nieuwe productiemethoden in de sector.

Breed gedragen projectvoorstel voor expertisecentrum

Om daar iets aan te doen, riepen de bedrijven de hulp in van Birch om een MKB Idee-subsidie aan te vragen. In een korte tijd ontwikkelden de bedrijven met Birch, de Koninklijke Metaalunie en het Opleidings- en Ontwikkelfonds voor de Metaal (OOM) een projectvoorstel voor een Expertise Centrum Precisietechniek (ECP). Het ECP is een samenwerking tussen MKB, onderwijs en regionale overheid en biedt scholing en na-, om- en bijscholing in de precisietechniek. Ook zorgt het ECP dat er kennis komt om onderwijsinnovaties toe te passen en dat MKB-bedrijven hun kennis met elkaar delen.

Subsidie voor twee pilots

Voor dat projectvoorstel kreeg de groep een MKB Idee-subsidie toegekend, als één van de 13 gehonoreerde initiatieven. Daarmee kunnen nu twee pilots van start, ter voorbereiding op het expertisecentrum. De eerste pilot bestaat uit een gezamenlijke wervingscampagne waarin de bedrijven een eigentijds beeld van de sector laten zien. Door deze campagne moeten bedrijven beter gaan samenwerken en hun kennis onderling uitwisselen.

Onderwijsmodule voor bijscholing

In de tweede pilot ontwikkelen de bedrijven een onderwijsmodule voor bijscholing van personeel dat ze al hebben én van docenten en leerlingen in het beroepsonderwijs. Deze module gaat in op de nieuwste technologische ontwikkelingen en bevat ook een bedrijfsbezoek aan een bedrijf die deze technieken in de praktijk brengt.