Vital Regions: praktijkgericht onderzoek naar beroepsonderwijs in de regio

Regio’s hebben er grote behoefte aan om de rol van hbo en mbo verder te laten groeien. Over dat onderwerp schreef Jan Peter van den Toren (Birch), samen met Herman Blom (Stenden) een hoofdstuk in het boek Vital Regions. Samen bundelen van praktijkgericht onderzoek. In dit naslagwerk, samengesteld door NHL Stenden Hogeschool, geven lectoren en onderzoekers een verrassend kijkje achter de schermen in hun onderzoeksgebied, samen met mensen uit de praktijk.

Het beroepsonderwijs in de regionale economie

Donderdag 26 april presenteerde de Stenden Hogeschool het eerste exemplaar van Vital Regions. “In het hoofdstuk ‘Regionale dynamiek en beroepsonderwijs’ belichten we de positie die het beroepsonderwijs inneemt in de regionale economie”, vertelt Jan Peter van den Toren. “Regio’s verwachten veel van het beroepsonderwijs. Zij moeten goed opgeleide studenten leveren met wie bedrijven in de regio de mondiale concurrentie aankunnen. Dat vraagt om investeringen, flexibiliteit en samenwerking tussen bedrijven, de regionale overheid en het beroepsonderwijs.”

Match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

Het hoofdstuk licht voorbeelden uit en laat zien wat er allemaal mogelijk is in het beroepsonderwijs om een regio succesvol te maken en wat ervoor nodig is om dat te bereiken. Van den Toren licht alvast een tipje van de sluier: “Bedrijven, beroepsonderwijs en regionale bestuurders moeten samenwerken om te zorgen voor een cultuur waarin we voortdurend werken aan een match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.”