Succesvolle sneak preview geeft startsein voor ‘Leren en monitoren van governance in de regio’

Leren van governance in Regio Deals. Dat is het doel van het driejarige traject ‘leren en monitoren van governance in de regio’ dat wordt begeleid door een consortium van ondersteunende partijen. Tijdens de sneak preview van het traject, op donderdag 14 februari in het Akoesticum in Ede, werd duidelijk dat er veel enthousiasme is voor deelname aan het traject.

Tot op heden zijn er achttien regio’s geselecteerd voor een  Regio Deal met het Rijk. De vorm van deze samenwerking is nieuw. Nog niet eerder werd publiek-private samenwerking in de regio gecombineerd met cofinanciering van de Rijksoverheid. Dat is de reden dat de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het initiatief nemen voor het traject ‘leren en monitoren van governance in de regio’. Het is de bedoeling dat de deelnemende partijen tijdens dit traject ervaringen met elkaar delen en zo van elkaar leren over effectieve manieren om governance van Regio Deals in te richten, ook wordt de ontwikkeling van de governancemodellen gemonitord en met elkaar vergeleken.

Proeven aan de opzet van het traject

Het traject bestaat uit onder meer drie labsessies per jaar, waarin regionale partijen elkaars plannen en uitvoering van de regionale governance bespreken. Tijdens deze sessies staat per keer een ‘thema van de dag’ centraal. Dat thema wordt vastgesteld met de deelnemende regio’s.

Om de geïnteresseerde regio’s alvast de kans te geven om te proeven aan de opzet van het traject organiseerde het begeleidingsteam een eerste bijeenkomst op donderdag 14 februari. Het begeleidingsteam bestaat uit een consortium van Birch, Berenschot en hoogleraren Martijn Groenleer en Erik Stam, van respectievelijk Tilburg Universiteit en Universiteit Utrecht.

Startbijeenkomst: drie delen

Ongeveer 50 betrokkenen bij de Regio Deals waren aanwezig bij de sneak preview. Zij representeerden dertien van de vijftien uitgenodigde regio’s. De sneak preview bestond uit 3 onderdelen:

Deel 1: introductie van Karen van Dantzig, afdelingshoofd bestuurlijke organisatie van het ministerie van BZK. Zij vertelde over de aanleiding en het belang van Regio Deals en de gedachte achter het traject om te leren en monitoren over governance in de regio.

Deel 2: Als voorproefje op het centrale onderwerp en de methodes van het traject van leren en monitoren, gaven Regio Deals uit Zeeland, Foodvalley en Brainport Eindhoven een pitch over hun governance vraagstuk van dit moment. In subsessies werden deze vraagstukken verder uitgediept met de andere aanwezigen. Dit gebeurde middels een peer review methode in een binnen- en buitenring van luisteraars en vragenstellers.

  • Deel 3: Martijn Groenleer en Erik Stam deelden enkele denk- en doekaders over leren, monitoren en regionale governance vanuit de wetenschap. Birch-consultant Leonie Oosterwaal gaf een bondige toelichting op de werkwijze en de aanpak.

Enthousiasme onder de deelnemers

De bijeenkomst werd afgesloten met een live poll onder het publiek. Daaruit bleek dat het enthousiasme onder de aanwezige regio’s groot was. Vooral de subsessies waarin vraagstukken werden uitgediept in een kleiner gezelschap waren populair, omdat het al direct bruikbare lessen en inzichten opleverde. In maart 2019 is de officiële start van het traject, geïnteresseerde Regio Deals kunnen zich aanmelden bij hun dealmaker. De eerstvolgende labsessie staat gepland voor juni 2019.