Subsidie voor mobiliteitsprojecten arbeidsmarkt

Het ministerie van SZW heeft 27 projectaanvragen goedgekeurd onder de regeling die mobiliteit op de arbeidsmarkt moet stimuleren. Birch is samenwerkingspartner in twee van deze goedgekeurde projecten.

Digitale tool

Het eerste project Talent gekend is een initiatief van International Community Platform (ICP), MKB Den Haag, Lift en Birch. Doel is een digitale tool te ontwikkelen die werkzoekenden en werkgevers helpt elkaar te vinden op basis van waarden, motivatie en competenties. De initiatiefnemers verwachten dat dit andere, en meer succesvolle matches oplevert dan langs de traditionele route van cv en vacature.

Match met organisatie en rol

In de tool bouwt de werkzoekende een persoonlijk profiel op aan de hand van stellingen. Dit wordt gematcht aan overeenkomende profielen van werkgevers. Onderscheidend is dat de tool niet inspeelt op de vraag of iemand voldoet aan de eisen, maar of een kandidaat past bij de organisatie en in de rol waarvoor de werkgever iemand zoekt.

Big data analyses over arbeidsmarkt

Met een groot aantal gebruikers creëert de tool bovendien data voor analyses over de regionale arbeidsmarkt. Deze data levert real-time arbeidsmarktinformatie op, die relevant is voor beleidsvorming en samenwerking tussen werkgevers. Het project gaat van start in de regio Haaglanden, maar heeft de potentie om landelijke dekking te verkrijgen. Door de online infrastructuur is het eenvoudig om de schaal te vergroten.

Arbeidsmarkt technologie sector

In het tweede project doen Birch en FME, werkgeversorganisatie voor de technologische industrie, onderzoek naar de arbeidsmarkt in de sector. Doel is ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in kaart te brengen voor technisch personeel uit het verleden en toekomstverwachtingen te schetsen. Hoe kunnen bedrijven met een behoefte aan technisch geschoolde medewerkers inspelen op een eventuele krapte in de toekomst en hiermee rekening houden in hun personeelsplanning?

Nieuwe methoden en mechanismen

Met het stimuleren van deze en vergelijkbare projecten wil het ministerie kennis opdoen over nieuwe methoden en mechanismen om de mobiliteit op de arbeidsmarkt te vergroten. Deze inzichten kunnen als basis dienen voor hernieuwd  arbeidsmarktbeleid in 2020 en verder.