Strategisch programma voor Sportcampus Zuiderpark

Birch begeleidde de Haagse Hogeschool bij het opstellen van het strategische programma voor de nieuwe Sportcampus Zuiderpark. De nieuwe campus op de locatie van het oude stadion van ADO Den Haag, omvat accommodaties voor top- en breedtesporters in diverse disciplines. Daarnaast biedt de Sportcampus Zuiderpark onderdak aan opleidingen als Leraar lichamelijke opvoeding (HALO), Sportmanagement en Lifestyle, Sport en Bewegen. Naar verwachting zullen er zo’n 1500 studenten gebruik maken van de faciliteiten op de campus.

Onderwijs, onderzoek en ondernemerschap

Het strategisch programma van de Sportcampus Zuiderpark, dat een looptijd heeft van 5 jaar, heeft drie aandachtsgebieden; onderwijs, onderzoek & valorisatie en ondernemerschap. Het programma profileert zicht met een aantal thema’s. Als eerste is dat de internationale waarde van sport, waarin de internationale organisatie van top- en breedtesport centraal staat. Het tweede terrein is het onderzoek naar de specifieke behoeften van topsporters, breedtesport in de wijk en de gehandicaptensport. Tenslotte zet de Sportcampus Zuiderpark Partners zich in voor technologische innovaties voor de sport.

Samenwerkingspartners

In dit programma zijn verschillende partners betrokken. Naast de mede- eigenaren van de Sportcampus, gemeente Den Haag en ROC Mondriaan, zijn dat de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de TU Delft en Sophia Revalidatie.

Naar verwachting wordt de Sportcampus Zuiderpark in het najaar van 2017 in gebruik genomen. De Volkskrant besteedde er alvast ruim aandacht aan.