‘Rutte III wil kansen in de regio benutten’

Het nieuwe kabinet zet het topsectorenbeleid door, maar wil ook afspraken maken met provincies en gemeenten om de regionale kansen te benutten. Dat concludeert Erik Stam, hoogleraar Economie aan de Universiteit Utrecht in het Financieele Dagblad. In hetzelfde artikel stelt Otto Raspe, onderzoeker van het Planbureau voor de Leefomgeving dat alle veertig regio’s in Nederland regio een strategie op maat verdienen.

“Terecht”, vindt Jan Peter van den Toren, partner bij Birch. “Het kabinet sluit hiermee aan bij de bevindingen in het onderzoeksrapport Openbaar bestuur in regionale ecosystemen voor ondernemerschap, dat Erik Stam en Birch in september publiceerden en aanboden aan het ministerie van BZK. Het sluit ook aan bij het advieswerk dat Birch doet met en voor de regio’s. Het belang van de regio’s wordt steeds meer onderkend.”