Regio’s en Rijk leren samen van Regio Deals

Rijk en regio leren graag van elkaar in Regio Deals, ook in tijden van corona. Dat bleek wel uit de hoge opkomst bij de digitale labsessies van de Regio Deal Lab Governance. Het consortium van Universiteit Utrecht, Tilburg University, Berenschot en Birch begeleidt regionale samenwerkingsverbanden bij het leren van de Regio Deals.

Rijk en regio’s werken sinds 2018 in Regio Deals aan vraagstukken over welvaart en leefbaarheid in de regio. Belangrijke thema’s zijn economie, leefomgeving, samenleven en gezondheid. Na een 1e en 2e tranche, sloot deze zomer een 3e tranche Regio Deals. Bij het Regio Deal Lab Governance leren deelnemers van de deals en monitoren ze governance. Bij de eerste twee tranches waren de governance labs een groot succes, en dus startte in opdracht van ministerie BZK ook voor de derde tranche een Regio Deal Lab Governance.

 

Leren van en met elkaar

Net als bij voorgaande tranches wordt gebruik gemaakt van de peer review methode. Dit maakt onderling uitwisselen en leren mogelijk. De online sessies bewijzen dat je elkaar niet in levenden lijve hoeft te ontmoeten om van elkaar te leren. Dolfine Kosters, consultant bij Birch en actief betrokken bij de Regio Deal Labs, merkt op dat leren met elkaar ook digitaal kan. ‘We werkten afgelopen jaar, toen we nog fysiek konden samenkomen, vaak met hulp van de peer review-methode vraagstukken uit.’

 

Digitaal samen voor de Regio Deals

De peer review methode blijkt digitaal ook goed te werken. In deelsessies staan mensen uit diverse regio’s en van verschillende departementen stil bij een governancevraag van een van de deelnemers. Onder leiding van een moderator doorlopen de kleine groepen de stappen van peer review methode. Bij de labsessies is ook Natalie Burgers aanwezig. Zij is hoofd afdeling regio en leefbaarheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Zij benadrukte dat het belangrijk is dat regio’s en Rijk elkaar scherp houden.

 

Hoe verder

Net als bij de eerste twee tranches begeleidt het consortium van Birch, Berenschot, Universiteit Utrecht en Tilburg University voor de deals uit de 3e tranche het Regio Deal Lab Governance. Zij begeleiden de regio’s en het Rijk in opdracht van het ministerie van BZK. Deelname is vrijwillig. Het consortium leverde in november 2020 aan BZK tussentijdse leerpunten over governance in Regio Deals. Deze inzichten zijn input voor de voortgangsrapportage die de Tweede Kamer in januari 2021 bespreekt. Wordt vervolgd dus!