Regioanalyse Zuid-Holland: haal meer uit de publiek-private samenwerkingsverbanden

De regio Zuid Holland kan meer halen uit de 31 publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS’en) die sinds 2011 zijn gestart in het Zuid-Hollandse beroepsonderwijs. Dat blijkt uit het rapport dat PBT (voorheen Platform Beta Techniek) schreef in opdracht van de Economic Board Zuid-Holland, metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Next Education Group.

Dominic Schrijer, de burgemeester van Zwijndrecht, nam op 7 december 2018 het eerste exemplaar in ontvangst van de regioanalyse Zuid-Holland. Het rapport werd geschreven door PBT, in samenwerking met Birch.  Bircher Jan Peter van den Toren was als inhoudelijk expert betrokken en Elmar Cloosterman nam enkele interviews en een deel van het analysewerk voor zijn rekening.

PPS zorgt voor vernieuwing, meer instroom en betere kwaliteit

De PPS’en leveren al veel op. Uit de regionale analyse blijkt bijvoorbeeld dat de samenwerkingsverbanden bijdragen aan vernieuwing van het onderwijs. Ook maakt de samenwerking het onderwijs aantrekkelijker, waardoor er meer studenten instromen op de opleidingen in technologie, zorg en ict. Verder dragen ze bij aan verbetering van het onderwijs.

Nog meer mogelijkheden voor PPS’en in Zuid-Holland

Maar ook blijkt uit de analyse dat er nog meer mogelijkheden zijn. Zo hebben PPS’en in Zuid-Holland in vergelijking met die andere regio’s relatief weinig aandacht voor internationalisering en het betrekken van kwetsbare groepen. Ook is er ruimte voor meer initiatieven op het gebied van energietransitie en zorg, en voor sectoren met relatief veel vacatures. Daarnaast kunnen bestaande samenwerkingen de opleidingsbehoefte in de regio in kaart brengen om een Leven Lang Ontwikkelen beter mogelijk te maken.

Download het rapport: Regioanalyse Zuid Holland: Sterkere provincie door vernieuwende publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs.