Rapport over de toekomst en rol van AI in veiligheid nu openbaar

Het onderzoek naar de toekomst en rol van AI in veiligheid, dat 6 Birchers uitvoerden in opdracht voor het Data Science Initiative van de gemeente Den Haag, is gepubliceerd. De volledige analyse is terug te lezen in het rapport ‘Artificial Intelligence in safety and security’.

Het rapport geeft inzicht in de mogelijkheden en oplossingen die AI kan bieden op het gebied van cyber-, fysieke en politieke veiligheid. Denk aan technologieën als beeldherkenning, machine learning om malware te detecteren, taalverwerking en interactieve systemen. Ook laat het zien wat AI kan betekenen voor het innovatie-ecosysteem van Den Haag en omgeving. Het rapport wordt gebruikt bij agendavorming rondom het thema AI & veiligheid, zowel door de gemeente Den Haag als door ander partijen.

De Nederlandse AI coalitie
Zo ook door de Nederlandse AI coalitie: een initiatief van 65 bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen, waaronder VNO-NCW, MKB-Nederland, het ministerie van EZK, TNO, Philips, Ahold Delhaize en IBM. Doel van de coalitie is om de kansen van AI optimaal te benutten – waarbij ook oog is voor publieke waarden, grondrechten en de menselijke kant van AI – en Nederland een grote speler te maken op dit gebied. De Nederlandse AI coalitie refereert hierbij onder andere aan het onderzoek van Birch.

Lees hier het volledige rapport ‘Artificial Intelligence in safety and security’