Professor of Practice ‘Entrepreneurship in Ecosystems’

Jan Peter van den Toren is benoemd tot Professor of Practice ‘Entrepreneurship in Ecosystems’ door Tilburg University. Hij zal daar één dag in de week aan besteden. Het is de bedoeling dat hij zijn expertise op het gebied van ecosystemen en bevordering van ondernemerschap inbrengt in het onderzoek en het onderwijs van de Tilburg School of Economics and Management.

Met het aanstellen van een Professor of Practice wil de Tilburg University haar banden met de praktijk versterken. Jan Peter van den Toren zal als Professor of Practice een bijdrage leveren aan toegepast onderzoek op het gebied van ondernemerschap-in-ecosystemen en de wijze waarop ondernemers, hun organisaties en beleidsmakers daar gebruik van kunnen maken.

De reden dat de Tilburg University Jan Peter van den Toren benoemt in deze functie is dat hij als oprichter en directeur van Birch Consultants BV in de praktijk sectoren, bedrijven, overheden en kennisinstellingen begeleidt bij beleid, strategie en business development. Birch begeleidt startende (vaak universitaire) ondernemers om hun idee naar de markt te brengen.