Op deze vijf manieren droegen wij in 2018 bij aan regionale ecosystemen

Birch gelooft in de regio. Bedrijven maken het liefste afspraken met partners die ze ook persoonlijk kennen en dat is in de eigen regio vaak het gemakkelijkst. Als werknemers van baan willen of moeten veranderen, doen ze dat het liefst in hun eigen regio. Daarom ondersteunt Birch regio’s. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een regionale strategie of regiobod, we begeleiden ROC’s en hogescholen die de samenwerking met het bedrijfsleven of de zorg in de regio willen versterken. Hoe ziet dat er concreet uit? Vijf concrete voorbeelden waarop wij in 2018 hebben bijgedragen aan de regio.

 1. Regio Deals

Deze zomer werden 88 voorstellen ingediend voor een Regio Deal, oftewel een partnerschap tussen het Rijk en regio om een regionale opgave aan te pakken. Het Rijk stelde middelen beschikbaar in de Regio Envelop en regio’s konden tot 1 september 2018 een voorstel voor een Regio Deal indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op 16 november 2018 werd duidelijk dat van de 88 ingediende voorstellen twaalf zijn gehonoreerd door het kabinet. Parkstad Limburg was er daar een van. Aan deze aanvraag heeft Birch gewerkt, in nauwe samenwerking met de betrokken marktpartijen. Nu is er werk aan de winkel. Zowel voor de regio’s die de deal gaan afsluiten en uitvoeren als voor de andere regio’s: het ministerie heeft laten weten dat er een volgende tranche komt waarvoor regio’s hun voorstel kunnen indienen.

2. Regionaal DNA

In het afgelopen jaar hielpen we meerdere regio’s aan meer inzicht over hun eigen profiel en een regionale strategie. Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken gingen we samen met regio’s op zoek naar hoe het ‘Regionaal DNA’ het beste in kaart te brengen is als basis voor een regionale strategie. Het leidde tot een uitgebreide analyse die handvatten geeft voor het vormen van een strategie en meerdere datatools die helpen een verkenning naar Regionaal DNA uit te voeren. In 2019 gaan we daar samen met het Ministerie en de regio’s mee verder, door zowel verder te ontwikkelen aan datagedreven strategie als de ontvangers van regiodeals te helpen met het uitwerken en actualiseren van hun aanpak.

3. Regio-analyse

Hoe kunnen publiek-private samenwerkingen (PPS) nog meer opleveren? Dat onderzochten wij samen met PBT (voorheen platform datatechniek) voor de Economic Board Zuid-Holland, metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Next Education Group. Uit de regionale analyse blijkt dat de PPS’en al veel opleveren. Zo dragen de  samenwerkingsverbanden bij aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Ook maakt de samenwerking het onderwijs aantrekkelijker. Maar er is nog meer uit te halen, blijkt uit de analyse.  PPS’en in Zuid-Holland hebben volgens de analyse bijvoorbeeld relatief weinig aandacht voor internationalisering en het betrekken van kwetsbare groepen. Daarnaast kunnen bestaande samenwerkingen de opleidingsbehoefte in de regio in kaart brengen om een Leven Lang Ontwikkelen beter mogelijk te maken.

4. EE Academy

Op 7 juni 2018 organiseerden wij onze vijfde Entrepreneurial Ecosystem Academy. Wij brachten doeners en denkers uit verschillende ecosystemen bij elkaar om zich te laven aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten op dit terrein, zich te laten inspireren door inzichten uit andere domeinen en uit te dagen om hun eigen ecosysteem een stap verder te brengen.

5. Masterclass Entrepreneurial Ecosystems

Samen met professor Erik Stam van de Universiteit Utrecht ontwikkelden wij een masterclass Entrepreneurial Ecosystems. 15 deelnemers uit verschillende regio’s en ecosystemen verdiepen hun kennis en inzichten in de werking van hun eigen ecosysteem, krijgen een inkijk in de werking van andere ecosystemen en krijgen tools aangereikt om de uitdagingen in de eigen regio het hoofd te bieden.