Ontwikkeling van een Expertisecentrum Precisietechniek in Zuid-Holland

In Zuid-Holland is Birch, naast het project Arbeidsmarkt Zuid-Holland, ook betrokken bij de ontwikkeling van een Expertisecentrum Precisietechniek (ECP). Een achttal bedrijven in Zuid-Holland hebben gezamenlijk twee urgenties benoemd: de instroom van studenten is laag en het huidige onderwijs sluit niet voldoende aan bij de realiteit binnen hun bedrijf.

Birch gaat de komende periode werken aan een marktanalyse en de ontwikkeling van een aantal businesscases om te onderzoeken wat de vorm van het ECP zou kunnen zijn. Hiervoor wordt informatie opgehaald bij bedrijven, onderwijsinstellingen en vergelijkbare initiatieven.

Ter ondersteuning van het gezamenlijke verhaal is een flyer ontwikkeld.