Onderwijs en arbeidsmarkt op lijn in Zuid-Holland

Ouders sturen hun kinderen het liefst naar die felbegeerde universiteit. Terwijl er ongekend veel vraag is naar beroepsopgeleide arbeidskrachten. En die beroepsopleidingen werken in samenwerking met bedrijven steeds harder aan aansluiting op de arbeidsmarkt. Dankzij onderzoek en advies van Birch sluit het beroepsonderwijs binnenkort nog beter aan.

Onderwijs en arbeidsmarkt zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het belangrijkste ‘kapitaal’ van die arbeidsmarkt komt immers bij opleidingen vandaan: geschoolde arbeidskrachten. Daar was de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) ook van doordrongen. En die wil dat het onderwijs nog beter aansluit op de regionale arbeidsmarkt.

Samen met de Haagse Hogeschool, de Provincie Zuid-Holland en ROC Mondriaan vroeg de EBZ ons daarom te onderzoeken hoe het mbo en hbo nog beter op de regionale arbeidsmarkt kunnen aansluiten.

Hbo in dialoog met de regio

Voor ons onderzoek naar het hbo lag de focus op deeltijdopleidingen. Deze moeten namelijk goed aansluiten op de regionale economie, willen ze voor de regio nuttige arbeidskrachten opleveren. We concludeerden dat er veel onbenutte mogelijkheden zijn om het deeltijdonderwijs aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Zo blijkt het interessant om deeltijdonderwijs te ontwikkelen voor de sectoren onderwijs, overheid, zorg, ICT en zakelijke diensten. Dit zijn op hbo-niveau de meest interessante sectoren, hier is de scholingspotentie groot. Opvallend is het ontbreken van ICT-deeltijdopleidingen in de regio, terwijl de vraag naar ICT’ers groot is. Dat verdient aandacht.

Een leven lang leren

Voor het mbo draaide ons onderzoek om de ontwikkelingsmogelijkheden van een leven lang ontwikkelen (llo). Deze belangrijke trend in het mbo houdt in dat mensen niet alleen een startopleiding volgen maar ook tijdens hun werkende leven blijven leren. Wij concludeerden dat de opleidingsdomeinen in Zuid-Holland aardig geconcentreerd zijn. De domeinen Zorg en Techniek zijn het grootst in de provincie.  Ook zagen we dat llo de meeste potentie heeft in de sectoren Vervoer en Opslag, Welzijn, Groothandel en Bouw. De Zuid-Hollandse mbo-instellingen gaan met die conclusies nu verder in gesprek over de invulling van llo.

Meer informatie

Benieuwd hoe we te werk gingen? Lees het allemaal in onze referentie over deze opdracht. Hier vind je ook de links naar de Factbooks met onze uitgebreide adviezen aan het mbo en hbo in Zuid-Holland.