Nieuwe banen in ecosystemen: De Banenmakers

Hoe zorg je ervoor dat mensen in de bijstand of de ww een baan vinden en dat mensen makkelijk van baan kunnen wisselen? In aanvulling op de vele onderzoeken naar instrumenten aan de kant van werkzoekenden, onderzoekt Birch nu de mogelijkheden aan de kant van de werkgevers en bouwt aan een community om deze kennis te verspreiden.

Tot nu toe is er veel onderzoek gedaan naar wat er gedaan kan worden aan de kant van werkzoekenden, maar zonder dat dit het gewenste resultaat opleverde. “Al het onderzoek naar aanbodinstrumenten leidt tot de conclusie dat deze instrumenten tot op heden weinig effectief zijn”, zegt Leonie Oosterwaal, adviseur bij Birch.  Vandaar dat het hoog tijd is om te onderzoeken wat maakt dat werkgevers actief worden in het creëren van werk en het aannemen van mensen op zo’n manier dat dat effect sorteert op personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gaat gebeuren met het project De Banenmakers, dat loopt van mei 2017 tot mei 2018.

Regionale hotspots, ports en valleys

Met De Banenmakers richt Birch zich op de succesvolle regionale hotspots, ports en valleys die de afgelopen jaren in Nederland zijn ontstaan. Samen werken de bedrijven aan de versterking van hun ecosysteem. Eén van de onderdelen daarvan is de beschikbaarheid van human capital. Meer bedrijvigheid vergt méér human capital, maar vaak ook ander human capital. Welke modellen en werkwijzen worden op deze plekken gehanteerd om werkgelegenheidsimpulsen te creëren?

Het is om meerdere reden interessant om dieper te duiken in deze initiatieven, legt Oosterwaal uit. “Doordat ondernemers zaken met elkaar oppakken, kunnen er nieuwe netwerken en organisaties ontstaan met betrekking tot de arbeidsmarkt.” Ook de koppeling met innovatie is interessant, zegt zij: “Innovatie leidt tot meer turbulentie op de arbeidsmarkt en steeds meer bedrijven voelen het belang om dat op te vangen met huidige mensen of nieuwe mensen te vinden. Uiteindelijk gaat het om initiatieven waarbij de strategie naar de arbeidsmarkt onderdeel is van de economische strategie en versterking van het ecosysteem.”

Community

Birch wil allereerst in beeld brengen welke initiatieven er zijn op het gebied van het creëren van werkgelegenheid door werkgevers en deze informatie toegankelijk maken voor anderen. Daarnaast moet het project inzicht geven in welk type aanpak in welke situatie past, hoe deze initiatieven effectiever kunnen zijn.  Ten slotte is het de bedoeling dat het project al vanaf het begin zorgt voor een goede uitwisseling van ervaringen: door twee werksessies aan het begin, een manifestatie aan het einde, een website met interactieve tools, de organisatie van een platform en schriftelijke producten over succesvolle methoden. “In deze community kunnen soortgelijke initiatieven elkaar tegenkomen, van elkaar leren en potentiële initiatiefnemers inspireren, maar ook optreden als gesprekspartner voor regionale en landelijke beleidsmakers.”