Lancering ‘Het Grote Banenmakers magazine’: wat je kunt leren van Banenmakers

De Banenmakers; wat kunnen netwerken van werkgevers en HR-professionals leren van de ervaringen die 40 Banenmakers hebben opgedaan? Voor hen is er nu het Banenmakers magazine, een overzichtelijk en praktisch magazine met tips en tools voor wie zelf een initiatief wil starten of lopende projecten verder wil ontwikkelen.


Het magazine is bedoeld voor bedrijven of netwerken van bedrijven die voorbij gaan aan traditionele manieren van arbeidsbemiddeling. Bijvoorbeeld door actief werkgelegenheid te creëren, te behouden, of door op een creatieve manier werknemers of werkzoekenden nieuwe kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Wij noemen deze initiatiefnemers Banenmakers. Banenmakers maken, ontwikkelen en vinden nieuwe perspectieven voor anderen.

Kerngedachte is dat samenwerking tussen werkgevers in de regio zowel de regionale arbeidsmarkt als het ondernemerschap ten goede komt. Daarom heeft Birch, met financiële steun van Instituut Gak, in 2017 en 2018 de Banenmakers community opgebouwd. In tientallen interviews hebben we de betrokken partijen gevraagd naar hun ervaringen, bevindingen en geleerde lessen. En die zijn nu op toegankelijke wijze gebundeld in het Banenmakers magazine.

Het magazine beantwoordt vragen zoals: Welke initiatieven zijn er al? Hoe gaan de initiatiefnemers te werk? Hoe succesvol zijn ze? En waar moet ik rekening mee houden als ik begin met een Banenmaker? Bekijk het magazine hier.