Meedingen naar subsidie MKB !dee

In Nederland is een groot tekort aan technici en de druk om nieuwe werknemers te vinden, is hoog. Werkgevers hebben niet altijd tijd, geld en inzicht om te investeren in hun personeel. Het ministerie van Economische Zaken kwam daarom met de subsidieregeling MKB !dee, waarbij mkb’ers werden uitgedaagd om ideeën aan te dragen om belemmeringen weg te nemen om te investeren in scholing en ontwikkeling.

Kans op subsidie

Door hun ideeën in te dienen, maakten ondernemers kans op een subsidie van 100% voor de uitvoering van het idee. Daar lag dus een grote kans voor de financiering van start-ups en ideeën. In totaal stelde het ministerie hiervoor een bedrag van €2 miljoen beschikbaar, met een maximum van €124.999 per deelnemer, of €200.000 per project van een samenwerkingsverband.

Consortia en projectplannen

Ondernemers met ideeën vroegen Birch om in korte tijd de vereiste consortia te bouwen en compacte projectplannen te schrijven. Dat was nodig om de subsidie aan te vragen voor de uiterste inleverdatum, donderdag 20 september 2018. We zijn trots op het resultaat! Half december word bekend welke aanvragen subsidie toegekend krijgen.

Ook een idee?

Het ministerie van EZ verwacht dat er volgend jaar een tweede ronde komt. Heb je daar nu al ideeën voor, neem contact op met mickey.bakker@birch.nl.