Leergang Verenigingsmanagement voor brancheorganisaties

Jan Peter van den Toren is een van de docenten in de komende leergang Verenigingsmanagement van de Academie Voor VerenigingsManagent (AVVM) aan de Nyenrode Business Universiteit. De Leergang is bedoeld voor managers en bestuurders van branche- en beroepsverenigingen. Ook zij zullen zich verder moeten professionaliseren. Leden, consumenten, de samenleving als geheel stellen hogere eisen aan managers en bestuurders van verenigingen. Innovatiever, meer leiderschap en meer ondernemerschap. Ee leergang biedt een mooi palet aan sprekers die verenigingsmanagers op de hoogte brengen van de laatste inzichten en aanpakken. De bijdrage van Jan Peter van den Toren ligt op het terrein waar Birch sterk in is: het succesvol opzetten van samenwerkingen en ecosystemen. Dat is relevant voor bestuurders bij overheden, kennisinstellingen en bedrijven, maar net zo goed ook voor hun collega’s bij branche- en beroepsverenigingen.