Zo kan Zuid-Holland vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen

Zuid-Holland kampt met het grootste tekort aan vakmensen in Nederland. Tegelijk is de arbeidsmarkt versnipperd en staan veel mensen aan de kant. Dat blijkt uit het rapport Arbeidsmarkt Zuid-Holland door Birch. Het rapport schetst een beeld van een mogelijke arbeidsmarktstrategie. Het uiteindelijke doel is vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Zuid-Holland beter op elkaar af te stemmen. 

Birch voerde het onderzoek uit in opdracht van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en Provincie Zuid-Holland. Het rapport bevat een analyse van urgenties op de arbeidsmarkt. Daarnaast brengt het de bestaande initiatieven in kaart en bevat het een inschatting van de focus van deze initiatieven. Volgens het onderzoek zou de regio moeten werken aan deze punten:

  1. Zuid-Holland kent de grootste arbeidstekorten van alle provincies. 1 op de 5 bedrijven kan geen goede mensen krijgen.
  2. De arbeidsmarkt in Zuid-Holland is versnipperd en werknemers stappen niet snel over naar andere sectoren. Vergeleken met koploper Utrecht is Zuid-Holland daardoor ca. 30% minder veerkrachtig. Dat is een enorm risico in het licht van alle transities die op de regio afkomen en voor veel dynamiek op de arbeidsmarkt gaan zorgen.
  3. Zuid-Holland is nummer 10 van de 12 provincies in het activeren van onbenut arbeidspotentieel, mensen zonder werk die wel willen werken of mensen die meer willen werken.

Uitvoeringskracht verbeteren

Om deze punten aan te pakken, is het van belang dat het organiserend vermogen en uitvoeringskracht op regionaal niveau in Zuid-Holland verbeteren. De EBZ gaat daarmee aan de slag: De board zet in op een regionaal human capital akkoord met de volgende stevige ambities:

  1. Zuid-Holland wordt koploper in leven lang ontwikkelen;
  2. Zuid-Holland wordt de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland;
  3. Zuid-Holland schuift op naar de middenmoot van presterende provincies activeren onbenut potentieel.

Volgens het onderzoek kan het behalen van deze ambities 6 miljard euro opleveren aan economische groei en concurrentiekracht van bedrijven in de regio.

Meer weten?

Lees het hele Rapport arbeidsmarkt Zuid-Holland of Het verhaal van Zuid-Holland – Economische arbeidsmarktanalyse