Human Capital Akkoord Zuid-Holland is ondertekend

Afgelopen maandag 24 juni was een feestelijke dag voor arbeidsmarktbeleid in Nederland. Tijdens het jaarevent van InnovationQuarter ondertekenden 66 partijen het Human Capital Akkoord Zuid-Holland dat op initiatief van Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en de provincie Zuid-Holland tot stand is gekomen. Het akkoord is gebaseerd op de arbeidsmarktanalyse (‘Human Capital in Zuid-Holland) die is uitgevoerd door Birch. De partners uit Zuid-Holland tonen met ondertekening van het akkoord écht eigenaarschap voor de arbeidsmarkt. Dat is nog niet eerder in Nederland op deze manier gebeurd.

Forse arbeidsmarkt ambities

De agenda loopt in ieder geval tot 2024 en de regio heeft zich voor die periode een aantal concrete doelen gesteld. Zo gaat de regio middels deelprojecten 40.000 werknemers in staat stellen zich te ontwikkelen, 55.000 werknemers de overstap laten maken naar een andere sector en 20.000 deeltijdwerkers die meer willen werken, aan werk helpen.

Volgens Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de taskforce Human Capital vanuit de Economic Board Zuid-Holland, zijn de ambities en doelstellingen in het Human Capital Akkoord fors. Werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid zullen zich de komende jaren gezamenlijk hard maken om deze ambities waar te maken. Tussen oktober 2018 en nu heeft Birch van dichtbij meegemaakt hoe Zuid-Hollandse partijen vormgeven aan het human capital beleid. We delen graag twee concrete voorbeelden op initiatief van respectievelijk het bedrijfsleven en het onderwijs.

  1. Expertise Centrum Precisietechniek (ECP)

Op initiatief van acht mkb ondernemers uit de metaalsector en met medewerking van Birch is tussen oktober en april gewerkt aan oprichting van vereniging Expertise Centrum Precisietechniek. Op 9 april werd de oprichting van de vereniging feestelijk gevierd. Gezien de gezamenlijke urgentie van te weinig vakmensen en onvoldoende aansluiting tussen onderwijs en praktijk hebben deze ondernemers onder het motto “alleen ga je sneller, samen kom je verder” de handen ineengeslagen om te gaan samenwerken. ECP zal zich inzetten voor promotie van het vak verspanen, onderwijsontwikkeling en verbinding.

Deze drie pijlers sluiten nauw aan bij het Human Capital Akkoord Zuid-Holland: ontwikkeling van zittend en nieuw personeel, verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs om transitie naar werk beter te maken en mogelijk mensen uit andere sectoren omscholen tot verspaner.

  1. Deeltijdopleidingen hbo-niveau

In navolging van een van de doelstellingen uit de Arbeidsmarktanalyse Zuid-Holland (oktober 2018) wil de Haagse Hogeschool haar aanbod van deeltijdopleidingen laten aansluiten op de behoeften van de regionale economie en arbeidsmarkt. De Haagse Hogeschool heeft, in gedeeld opdrachtgeverschap met Economic Board Zuid-Holland, aan Birch gevraagd om de ontwikkelingen op regionale arbeidsmarkt in beeld te brengen om met het deeltijdaanbod beter te kunnen aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt.

Birch heeft onder andere in beeld gebracht hoe sectoren zich ontwikkelen, welke baanopeningen er zullen zijn en hoe de scholingscultuur binnen beroepen is. Door deze inzichten te combineren met de inzichten in het huidige aanbod van deeltijdopleidingen in de provincie volgt een overzicht van de regionale arbeidsmarkt dat gebruikt kan worden in de strategische besluitvorming omtrent deeltijdopleidingen.