Hoe samenwerkende startups en corporates kennisuitwisseling kunnen verbeteren

David samen met in plaats van tegen Goliath. Hoe kunnen startups en grote ondernemingen hun samenwerking zo inrichten dat kennisuitwisseling wordt gestimuleerd? Die vraag staat centraal in de nieuwe studie van Stichting Management Studies (SMS) uitgevoerd door Birch en de universiteit van Tilburg. Jan Peter van den Toren en Bas van der Starre waren twee van de vijf onderzoekers van de studie.

Bij samenwerking tussen corporates en startups was tot voor kort relatief beperkte aandacht voor het vormgeven van kennisoverdracht en wederzijds leren. Maar dat is wel nodig als een corporate haar absorptievermogen wil vergroten van de kennis en innovatie die startups meebrengen. En ook startups kunnen meer gestructureerd van corporates leren.

Best practices
In de studie ‘Samen Innoveren!’ worden onder meer verschillende best practices belicht. Belangrijke overeenkomsten van partijen die succesvol kennis uitwisselen zijn het creëren van een win-winsituatie, het inzetten van technologie voor kennisuitwisseling en het overbruggen van cultuurverschillen.

 

Lees meer over het onderzoek


Symposium
De belangrijkste resultaten van het onderzoek naar een samenwerking tussen corporates en startups worden op 14 november door SMS op een symposium gepresenteerd.

In boekvorm
Het onderzoeksrapport wordt gepubliceerd in (e-)boekvorm. Het eerste exemplaar van het boek wordt op het symposium uitgereikt aan Harry van Dorenmalen, CEO van IBM Nederland en voorzitter van CoSta, een samenwerkingsverband van Nederlandse Corporates dat zich inzet voor een betere samenwerking met startups in het Nederlandse Ecosysteem.

 

Meld je aan voor het symposium

Bestel het boek ‘Samen Innoveren’