Hoe ICT-kennis écht landt in het beroepsonderwijs

Zonder digitale kennis redt een werknemer zich niet meer op de arbeidsmarkt. Toch sijpelt nieuwe kennis over ICT vanuit de wetenschap maar mondjesmaat door naar de plekken waar toekomstige medewerkers worden opgeleid: het mbo en hbo. Birch onderzocht voor ICT-onderzoeksprogramma COMMIT/ hoe ICT-kennis het beroepsonderwijs beter bereikt.

Dankzij jaren van onderzoek heeft COMMIT/ een schat aan innovatieve ICT-oplossingen voor maatschappelijke problemen opgehaald. Ze zien ook dat die kennis onvoldoende bij het beroepsonderwijs terechtkomt. Daarom onderzochten wij voor COMMIT/ hoe onderwijs, bedrijven en kennisinstellingen samen kunnen zorgen dat wetenschappelijke kennis over ICT geïntegreerd wordt in het beroepsonderwijs.

De situatie nu

Uit ons onderzoek kwam duidelijk naar voren dat wetenschappelijke kennis over ICT inderdaad nauwelijks landt in het beroepsonderwijs. Ook een verbinding van die kennis met regionale vraagstukken is nog moeilijk. Wel constateren we dat onderwijsinstellingen (mbo en hbo)  onderling kennis uitwisselen en toepassingen ontwikkelen.

Voorbeelden van succesvolle samenwerkingen zijn de Veiligheidsacademie in Harderwijk, de IT-campus in Rotterdam en Techconnect en Codam in Amsterdam. Dit zijn partijen die zich inzetten om ICT’ers op te leiden en om ICT-vaardigheden bij andere opleidingsrichtingen te versterken. De partijen binnen deze samenwerkingen zijn het meest succesvol als ze samen drie tot vijf jaar vooruit durven te kijken en doelen stellen voor die periode.

Te behalen winst

Ondanks die positieve voorbeelden, is er nog veel winst te behalen. We concluderen dat alle partijen in publieke-private samenwerkingen een tandje bij moeten zetten: het onderwijs, bedrijven en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook moeten deelnemende partijen openstaan voor elkaars werkwijzen. En blijft het van belang dat onderwijsinstellingen onderling kennis blijven delen, het liefst met open source software. Tot slot moeten zowel docenten als studenten de kans krijgen en aangemoedigd worden om zich ICT-vaardigheden en kennis eigen te maken.

Alle bevindingen

In februari brachten we ons onderzoek voor COMMIT/ uit. Lees al onze bevindingen in het complete rapport Digitalisering in het beroepsonderwijs.