Gedeeltelijke lockdown en intelligent herstel

De coronacrisis is economisch nog lang niet voorbij, blijkt ook maar weer uit de gedeeltelijke lockdown die 14 oktober inging. Lange contactbeperkingen en toenemende terughoudendheid van consumenten vergroot de krimp van de economie. Maar ook nu kunnen regio’s al inzetten op intelligent herstel.

Een verwachte krimp van wel -15% in Zuidwest Friesland en ‘maar’ -5% in de regio Den Haag. Dat berekende Panteia dit voorjaar op basis van scenario 3 van het Centraal Planbureau – de een-na-ernstigste op een schaal van 4. Het bevestigt maar weer dat het effect van de pandemie niet alleen afhangt van de omvang ervan, maar ook van de regionale sectorstructuur. Raboresearch was in eerdere prognoses milder als het gaat om regionale verschillen, en zag medio september verschillen die niet meer dan één procentpunt afwijken van de verwachte landelijke krimp van -5,2%.

 

Sectorstructuur en herstel

Vaak berekenen we het effect van een crisis op een regio aan de hand van de sectorstructuur. Wie meer afhankelijk is van de internationale industrie – of zoals in deze crisis van toerisme en horeca – krimpt meer. Een eenzijdige sectorstructuur wordt gezien als extra risico. Elmar Cloosterman en Jan Peter van den Toren ontdekten in een analyse voor ESB dat een eenzijdige sectorstructuur wel de inslag van de schok bepaalt, maar niet het tempo van herstel. Dat biedt kansen. Negen van de veertig Nederlandse regio’s werden bij de vorige crisis bovengemiddeld geraakt, maar herstelden zich ook bovengemiddeld.

 

Van lockdown naar herstel

Regio’s kunnen hun herstel versnellen door in te zetten op een breder ecosysteem van ondernemerschap. Zo komen ze van een gedeeltelijke lockdown naar intelligent herstel. Zeker als ze kijken welk maatwerk het beste past bij hun ecosysteem. Welk maatwerk het meeste effect heeft en waarom, onderzoekt Birch met de universiteiten van Utrecht en Tilburg met het project ‘Economische Veerkracht van Regio’s’. Daarbinnen volgen we met onderzoek en kennisuitwisseling het effect van de huidige crisis. Het idee is dat we zo leren van interventies en die kennis snel delen met regio’s.

 

Meer regionale kansen

Je nog verder verdiepen in de regionale kansen van deze crisis? Leer meer uit het ESB themanummer rond het thema ‘Kansen voor de regio’.