Expertise Centrum Precisietechniek gelanceerd

De vereniging Expertise Centrum Precisietechniek (ECP) is een feit! Acht prominente metaalbedrijven, expert Arjan van Wijngaarden, de Koninklijke Metaalunie en de OOM zijn dit initiatief gestart met één doel: onder het motto ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ het vak precisietechniek in Zuid-Holland in stand houden.

Het vak heeft twee urgente problemen: een tekort aan vakmensen en onvoldoende aansluiting tussen opleiding en praktijk in de regio.

De vereniging wil deze problemen aanpakken door zich in te zetten voor
Promotie van het vak verspanen
Onderwijsontwikkeling
Verbinding

Er zal een wervingscampagne worden opgezet om jonge mensen een eigentijds beeld van het vak geven. Ook wordt er een digitale leeromgeving ontwikkeld om zittend personeel, docenten en leerlingen uit het beroepsonderwijs over de nieuwste technologische ontwikkelingen te informeren.
Samen met expert Arjan van Wijngaarden en acht lid-bedrijven heeft Birch vorig jaar een businessplan voor het ECP ontwikkeld.

Dankzij een toegekend MKB!dee uit de eerste subsidieronde van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kon de vereniging worden opgericht.

In 9 april vond de feestelijke opening plaats van de oprichting van ECP. Ongeveer 60 deelnemers uit zowel onderwijs, overheid en vooral ook het regionaal bedrijfsleven hieven het glas. In deze bijeenkomst heeft het bestuur van het ECP het woord genomen naast Stichting OOM en de Koninklijke Metaalunie; partijen die het initiatief vanaf het begin een warm hart toedragen.

Wij wensen het ECP veel succes voor de toekomst!