Evaluatie Take-Off HBO subsidieprogramma aangeboden aan OCW en EZ

Voor het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA verzorgde Birch de evaluatie van het Take-Off HBO fase 1 subsidieprogramma. Het rapport is inmiddels aangeboden aan de DG’s van de ministeries OCW en EZ. Op basis van de positieve uitkomsten heeft het ministerie besloten financiering beschikbaar te stellen voor een nieuwe periode.

Financiering voor doorontwikkeling

Het Take-Off HBO fase 1 programma is gestart in 2015. Belangrijkste doel is het omzetten van waardevolle onderzoeksresultaten van HBO-instellingen naar succesvolle marktintroducties zoals innovatieve producten, services of start-up’s. In een eerder onderzoek had Birch al geconstateerd dat het lastig is om financiering te vinden voor de doorontwikkeling van goede ideeën naar marktwaardige innovaties. Er is sprake van een funding gap, omdat investeerders de risico’s in de ideeën- en planfase vaak te groot vinden.

Haalbaarheidsstudies

Daarom heeft de pilot zich specifiek gericht op de financiering van haalbaarheidsstudies. Hiermee kunnen lectoren, onderzoekers, docenten en studenten hun idee voor een nieuw product of dienst  ontwikkelen en een onderbouwde inschatting maken van de praktische en commerciële haalbaarheid van een start-up. Opvolging van de haalbaarheidsstudies is met name gericht op het vinden van aanvullende financiering voor doorontwikkeling. De lancering van deze regeling is voorbereid met SIA, Stichting Technologie Wetenschappen (STW) en de ministeries van OCW en EZ.

Rol van Birch

Birch heeft eerder bijgedragen aan de initiatie en ontwikkeling van het instrument. Na twee subsidieronden in 2016 heeft Birch nu de eerste resultaten geëvalueerd.