Entrepreneurial Ecosystems Academy #5

Op de Entrepreneurial Ecosystem Academy (EEA) delen onderzoekers, beleidsmakers, vertegenwoordigers uit het onderwijs én ondernemers hun visie en ervaringen op het gebied van regionale samenwerking. De EEA is een initiatief van Birch en de Universiteit Utrecht. Na EEA #4, op 22 september 2017 in Ede, vond op 7 juni 2018 de vijfde editie plaats op de Universiteit Utrecht.

In de vijfde editie van de EEA is voornamelijk stilgestaan bij hoe regionale ecosystemen kunnen bijdragen aan brede welvaart. Waarbij brede welvaart een allesomvattende indicator is voor het welzijn van de bevolking. Een actueel onderwerp, zeker gezien de erkenning die het kabinet heeft gegeven aan de rol van regionale ecosystemen met instrumenten als de Regio Deal. Ook worden het mbo en hbo steeds meer uitgedaagd om hun plannen te maken in afstemming met hun regionale stakeholders met het oog op versterking van de regio.

Brede welvaart meten

Op de EEA gaven experts uitleg over de meetbaarheid van brede welvaart en hoe beleidsmakers op deze brede welvaart invloed kunnen uitoefenen. Vanuit het onderzoek deelden prof. Barbara Baarsma (RaboResearch) en prof. Erik Stam (UU) hun visie op het begrip brede welvaart. Zo kent de Rabobank haar eigen brede welvaartsindicator voor Nederland. Deze wordt samengesteld uit 22 variabelen, die samen optellen tot 11 dimensies van brede welvaart. Deze dimensies variëren van gezondheid, onderwijs en arbeid tot milieu en sociale connecties. De optelling van deze dimensies geeft de uiteindelijke indicator voor brede welvaart.

Aanknopingspunten voor beleid

Uit deze indicator blijkt dat er grote regionale verschillen zijn binnen Nederland. Zo scoren (Noord-)Drenthe, Het Gooi en Vechtstreek en Zuidwest-Friesland het hoogst terwijl de regio’s Groot-Rijnmond, Den Haag en Groot Amsterdam volgens deze indicator het minste brede welvaart kennen. Hierbij wordt ook het belang van een dergelijke indicator duidelijk. Het biedt namelijk een integraal overzicht over hoe het gesteld is in verschillende regio’s. Daarnaast bieden de onderliggende dimensies aanknopingspunten om beleidsmiddelen optimaal in te zetten.

Ecosystemen voor ondernemerschap

In het plenaire deel deelde Erik Stam nieuwe inzichten over het in beeld brengen van ecosystemen voor ondernemerschap. Hierin wordt gemeten hoe gunstig het regionale ecosysteem is voor ondernemers. Waar dit in het verleden is gedaan op provincie-niveau, zijn er door gebruik van nieuwe datasets in samenwerking met Birch analyses uitgevoerd op het zogenoemde COROP-niveau. Dit geeft een preciezere weergave van de verschillende ecosystemen die Nederland rijk is. Hieruit blijkt dat de regio Delft het beste ondernemersklimaat van Nederland heeft terwijl de regio Zuidoost-Noord-Brabant ( ‘Brainport’) de tweede positie inneemt. Hekkensluiters zijn Zuidwest-Drenthe en Oost-Groningen. Lees hierover meer in het Rapport Ecosystemen voor Ondernemerschap in Nederland 2018.

Economische strategie

Het beroepsonderwijs opereert per definitie in zijn regionale omgeving. Kees Rutten, lid College van Bestuur van ROC Midden Nederland, vertelde hoe en ROC zijn eigen regio in beeld krijgt en daarop met onderwijs en ondersteuning van werkgevers op in wil spelen. Kees Rutten is ook voorzitter van de werkgroep Human Capital van de Economic Board Utrecht (EBU), en vertelde hoe dit thema een cruciaal onderdeel is geworden van de economische strategie van de regio. De EBU heeft een strategie om de opgaven van de regio op het terrein van gezondheid en duurzaamheid in beeld te krijgen, en die op te pakken samen met universiteit, hbo en mbo, het model van de ‘civic university’. Daarbij is creëren van beweging is belangrijker is dan het stellen van concrete indicatoren/doelen.

In deelsessies de diepte in

Na het plenaire deel hebben de deelnemers zich opgesplitst in een drietal deelsessies. In de eerste deelsessie gingen Auke Rijpma (UU) en Jelle Wijnstok (LNV) dieper in op de aanknopingspunten die de welvaartsindicator biedt voor beleid. Rijpma legde de meetmethode verder uit die gebruikt wordt voor de brede welvaartsindicator van de Rabobank. Jelle Wijnstok (LNV) reageerde hierop vanuit het perspectief van de overheid in het licht van de Regio Deals. Hierbij kwam ook aan bod in hoeverre verschillende indicatoren voor brede welvaart, bijvoorbeeld van het CBS, van elkaar verschillen en wat het belang is van deze indicatoren.

Ten tweede een deelsessie over de door Birch en Berenschot ontwikkelde tool voor ‘Regionaal DNA’, gegeven door Bas van der Starre en Sofie Dreef. Meer informatie hierover vindt u in het ondersteuningspakket Regionaal DNA versterkt regio. De derde deelsessie was van Joost van Hoorn (Platform31). In zijn presentatie Handvatten voor de ontwikkeling van regionale ecosystemen ging hij onder meer in op de vraag wat werkt om de economische groei van stedelijke regio’s te ondersteunen.

Meer weten over dit onderwerp?

De Universiteit Utrecht organiseert samen met maatschappelijke partners waaronder Birch de Masterclass Entrepreneurial Ecosystems onder leiding van prof. dr. Erik Stam, om samen met het werkveld Nederlandse regio’s ondernemender en welvarender te maken. De masterclass is ontworpen om regionale leiders in de publieke en private sector het perspectief, de methodologie, en praktische instrumenten te geven die nodig zijn om entrepreneurial ecosystems te realiseren die welvaart in de regio stimuleren. U kunt zich hier opgeven.

EE Academy #6

In het voorjaar van 2019 organiseren wij de zesde editie van de EE Academy. Heeft u suggesties over een mogelijk thema of denkt u graag mee met de invulling van deze dag? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen via elmar.cloosterman@birch.nl