EE A: over de samenhang tussen openbaar bestuur en entrepreneurial ecosystemen

Wat is de rol van het openbaar bestuur in ecosystemen? Op die vraag gaan Birch en de Universiteit Utrecht in tijdens een nieuwe editie van de Entrepreneurial Ecosystem Academy (EE A) op 22 september aanstaande. Aanleiding van deze EE A zijn de uitkomsten van gezamenlijk onderzoek over dit onderwerp. Doel van deze bijeenkomst is ervaringen en actuele vragen uit te wisselen tussen de diverse regionale entrepreneurial ecosystemen.

Recent onderzochten Birch en de Universiteit Utrecht de rol van het openbaar bestuur in ecosystemen, op basis van casestudies in Zuidoost-Brabant, Noordoost-Friesland, Brainport en Utrecht. Dit onderzoek biedt een basis om de ontwikkeling en governance van ecosystemen te bespreken en te versterken. De uitkomsten van dit onderzoek waren voor Birch aanleiding voor een nieuwe editie van de EE A; een serie colleges over deEntrepreneurial Ecosystem benadering gecombineerd met concrete vraagstukken en handvatten. Deze bijeenkomst vindt plaats op 22 september in het World Food Center te Ede.

Boards, valleys en andere ecosystemen

De EE A is een initiatief van het Utrecht Center for Entrepreneurship en Birch Consultants. Deze bijeenkomsten zijn in het leven geroepen voor beleidsmakers en –uitvoerders van regio’s en gemeenten, en andere stakeholders van Entrepreneurial Ecosystems. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen onderzoekers en beleidsmakers de laatste inzichten en ervaringen op het terrein van boards, valleys en andere ecosystemen met elkaar uitwisselen. De bijeenkomst op 22 september is de vierde editie van de EE A.

Inzichten naast elkaar leggen

Tijdens de bijeenkomst draait het niet alleen om het onderzoek door Birch en de Universiteit Utrecht; na de presentatie gaan de onderzoekers in gesprek met onderzoekers van het G32 Stedennetwerk en Platform31. Zij verkenden het afgelopen half jaar met drie regio’s wat de beste manier is voor triple helix organisaties om hun netwerk te ontwikkelen. Dat netwerk is bedoeld om een ecosysteem te vormen waarin innovaties in het MKB sneller tot stand komen en waarin innovaties vaker uitgroeien tot succesvolle marktproducten.

Door de inzichten uit beide trajecten naast elkaar te leggen en in discussie te gaan over de uitkomsten, is het de bedoeling dat de leeropbrengst van de onderzoeken groter wordt. De bijeenkomst heeft tot doel om inspiratie op te doen, maar vooral ook ervaringen en actuele vragen uit te wisselen tussen de diverse regionale entrepreneurial ecosystemen.

Aanmelden?

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk. Lees het verslag van de Entrepreneurial Ecosystem Academy.