Dialoogsessies HCA Regio Utrecht

Samen met stakeholders uit Regio Utrecht hebben wij ambities en doelstellingen geformuleerd die organisaties in de regio Utrecht in gezamenlijkheid kunnen realiseren. In de eerste week van december worden 3 dialoogsessies georganiseerd met partijen uit de regio. De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan snel. Hoe willen we omgaan met deze uitdagingen op de arbeidsmarkt?

Een regionale HCA biedt een strategie hoe partijen in een regio willen omgaan met de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Na de analysefase is het nu tijd om samen de agenda te zetten. In drie dialoogsessies nodigen we alle stakeholders uit de regio uit om mee te denken over de ambities voor de HCA en over de wijze waarop we met elkaar uitvoering gaan geven aan de agenda. Dit is het moment om input te geven op een agenda die de komende 7 jaar richtinggevend is voor het arbeidsmarktbeleid van de regio Utrecht.

Birch & HCA
Sinds het voorjaar 2020 adviseren wij over de inhoud van de Human Capital Agenda regio Utrecht. De totstandkoming van de HCA Regio Utrecht is een initiatief van Provincie Utrecht, Economie Board Utrecht (EBU), gemeente en regio Amersfoort, regio Gooi- en Vechtstreek, gemeente Hilversum, Gemeente Utrecht, Regio U16, beroepsonderwijs Utrecht en de Universiteit Utrecht.

Meer weten?
Na de dialoogsessies stellen we de agenda vast, geven we de coördinatie van de uitvoering vorm, brengen we middelen bijeen om de uitvoering aan te jagen en gaan we van start. Interesse in deelname aan een van die dialoogsessies? Laat het weten aan Corine