Deel uw best practice en help het mkb groeien

De creativiteit en wendbaarheid van MKB-ondernemers vormen een belangrijk onderdeel van regionale ecosystemen. Birch ziet hoe in regio’s ondernemers, overheden en kennisinstellingen elkaar opzoeken en slimme activiteiten starten om het MKB te steunen in hun groei. Een coalitie van Platform31, Rijk, bedrijfsleven en decentrale overheden start een inventarisatie van succesvolle praktijkvoorbeelden. Indienen kan tot 8 oktober.

Mkb-ondernemers staan voor een aantal grote uitdagingen. Schaalvergroting, prijzenoorlogen, digitalisering en globalisering treft velen van hen en noopt hen tot het aanpakken van meerdere ontwikkelingen. Het inspelen op de kansen van digitalisering, de opkomst van de platformeconomie, nieuwe technologieën en verdienmodellen en het daarbij vinden en binden van geschikt personeel is belangrijker dan ooit. Maar hoe doe je dat als ondernemer? En wat kunnen kennisinstellingen en overheden betekenen om de productiviteit bij het brede mkb te vergroten?

Inventarisatie van praktijkvoorbeelden

Om dit in kaart te brengen start Platform31 samen met een coalitie van Rijk, bedrijfsleven en decentrale overheden een inventarisatie van succesvolle praktijkvoorbeelden van regionale initiatieven, die het brede mkb ondersteunen in ontwikkeling en groei van ondernemerschap. Deel uw aanpak en ondersteun de ontwikkeling naar een duurzame en digitale economie.

Meetbare resultaten

We zijn op zoek naar interventies, aanpakken, maatregelen, projecten of programma’s die minimaal één jaar in uitvoering zijn en waarvan de voortgang en resultaten meetbaar zijn. De focus ligt hierbij op praktijkvoorbeelden die opschaalbaar zijn, zowel qua inhoud, aanpak als financiering. We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in goede voorbeelden van regionale initiatieven die het brede mkb ondersteunen op het vlak van personeel, financiering en innovatie.

Waardevolle lessen

Door met uw praktijkvoorbeeld deel te nemen aan deze inventarisatie kan uw initiatief of aanpak landelijke bekendheid verwerven. De verdiepende analyse door Platform31 brengt in kaart hoe uw initiatief een positieve impact heeft (gehad) op ondernemers. De lessen die dit oplevert zijn waardevol voor uw eigen praktijk én voor collega’s elders in het land.

Deel uw best practice

Bent u betrokken geweest bij, of heeft u gewerkt aan een project dat in uw ogen bijdraagt aan de groei van ondernemerschap in het brede mkb? Deel uw aanpak en ondersteun de ontwikkeling naar een duurzame en digitale economie en dien vóór 8 oktober uw praktijkvoorbeeld in. Meer informatie en aanmelden