Kennis- en ontwerpsessie over ICT-toepassingen in beroepsonderwijs en samenleving

Het grootschalige ICT-samenwerkingsproject COMMIT/ organiseert in samenwerking met Birch een reeks ‘Kennis en Ontwerpsessies’, waarin de betekenis van nieuwe ICT-toepassingen op het leer- en werkproces in het onderwijs en de samenwerking tussen bedrijfsleven en instellingen centraal staan.

Betekenis van nieuwe ICT-toepassingen in onderwijs en bedrijfsleven

De afgelopen jaren heeft COMMIT/ verschillende onderzoeksprojecten opgezet binnen een consortium van publieke en private spelers, zodat ICT-toepassingen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Het benutten van high-end wetenschappelijke kennis in het onderwijs blijkt in de praktijk een complex proces. Daarom organiseert COMMIT/ in samenwerking met Birch een reeks ‘Kennis en Ontwerpsessies’, waar de betekenis van nieuwe ICT-toepassingen op het leer- en werkproces in het onderwijs en de samenwerking tussen bedrijfsleven en instellingen centraal staat. Doel is te ontdekken hoe de kennis opgedaan in het COMMIT/-onderzoek een plaats kan krijgen in het beroepsonderwijs. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 14 februari 2019 in Harderwijk.

Programma

1. Hoe wordt ICT ingezet binnen de Veiligheidsacademie Harderwijk?

We zijn te gast bij de Veiligheidsacademie in Harderwijk, waar studenten, bedrijven en organisaties uit de regio Noordwest-Veluwe terechtkunnen voor alle opleidingen en trainingen op het gebied van veiligheid. Innovatief leren staat centraal en daarom is er een Lab voor Virtual Reality, Augmented Reality en Mixed Reality in ontwikkeling voor studenten.

2. Waarom wordt ICT steeds belangrijker in het beroepsponderwijs en wat merken we ervan?

PBT neemt ons mee in de wereld van het beroepsonderwijs en het belang van samenwerking tussen werkgevers en onderwijsinstellingen bij de vormgeving van het onderwijs. PBT werkt aan het aantrekkelijker maken van bètatechnisch onderwijs en technische beroepen.  Zij zetten zich in om techniek, technologie en ICT te agenderen in de gehele onderwijsketen.

3. Valorisatie en ondernemendheid in het beroepsonderwijs door Rogier de Haan (Gunya)

Rogier de Haan is een van de COMMIT/ valorisatie ambassadeurs en medeauteur van de publicatie ‘How to valorise your research’, waarin een praktisch stappenplan wordt beschreven om ICT-onderzoek te valoriseren. In zijn pitch zal hij stilstaan bij de verschillende opbrengsten van het COMMIT/-onderzoeksproject en hoe deze kennis toegepast kan worden om de ondernemendheid binnen het beroepsonderwijs te vergroten.

4. ICT-toepassingen in het onderwijs door John Schavemaker (twnkls)

Johns Schavemakers is oud-TNO onderzoeker en heeft binnen COMMIT/ onderzoek gedaan naar hoe ICT-toepassingen werknemers inzicht kunnen geven in hun werkgewoontes om zo hun mentale conditie te verbeteren en burnout kan voorkomen. Tegenwoordig is John werkzaam bij twnkls, waar augmented reality toepassingen worden ontwikkeld voor onder andere de zorg en het onderwijs.

5. Interactieve ronde en reflectie onder begeleiding van Birch

 De deelnemers gaan (onder leiding van een moderator van Birch) met elkaar in discussie over de wijze waarop ICT-toepassingen op dit moment al onderdeel uitmaken van de eigen praktijk, waar zij tegenaan lopen en waar inzichten uit COMMIT/ onderzoek een bijdrage kunnen leveren aan verbeteringen.

Meer informatie

Aanmelden voor de sessie kan via info@birch.nl

Locatie: Veiligheidsacademie, Mecklenburglaan 3 Harderwijk

Datum: 14 februari 2019

Tijd: 14.00 – 17.00 uur