COMMIT kennissessie: ‘Gebruik Open Source voor toegankelijke lesmaterialen’

Interactieve en multimediale content, augmented reality, virtual reality; aan technologische toepassingen in het beroepsonderwijs is zeker geen gebrek. Maar open source projecten zijn nodig om al die ICT-toepassingen breder toegankelijker te maken. Die conclusie trokken de deelnemers aan de eerste van drie Kennis- en ontwerpsessie over ICT-toepassingen in het beroepsonderwijs die Birch in samenwerking met COMMIT/ organiseerde.

Doel van de serie van 3 kennis- en ontwerpsessies is te bespreken hoe kennis uit het COMMIT/-onderzoek kan worden toegepast in het beroepsonderwijs. Dit onderzoek richt zich op de betekenis van nieuwe ICT-toepassingen op het leer- en werkproces in het onderwijs en op de samenwerking tussen bedrijfsleven en instellingen. Interessante thema’s voor ruim 20 onderwijsmanagers, docenten, beleidsmakers en technologieleveranciers op de eerste kennis- en ontwerpsessie die op 14 februari werd gehouden op de Veiligheidsacademie in Harderwijk. Moderator van de bijeenkomst was Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt aan de ReflecT, het onderzoeksinstituut van de Tilburg Law School.

Do it Yourself’ ContentLAB
Hij gaf als eerste het woord aan Carlo Bakker van Katapult, het netwerk van samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. Bakker stelde vast dat in 2020 circa 75% van alle informatie bestaat uit interactieve en multimediale content. Hoe krijgt dit vorm in het onderwijs? Katapult wil hieraan een bijdrage leveren met de opzet van een Do it Yourself’ ContentLAB. Hierin kunnen onderwijsinstellingen, docenten en leerlingen hun eigen content uploaden in ruil voor content credits.

Multimediaal beschikbaar
Belangrijk aandachtspunt daarbij is wel eerst te kijken naar de content van de Kennisdatabase en te zorgen dat die van hoge kwaliteit is. Belangrijk is ook de manier waarop deze content beschikbaar wordt gesteld: niet als PDF, maar multimediaal. Ten slotte benadrukt Bakker het belang van horizontale naast verticale samenwerkingen. In horizontale samenwerkingen zoals tussen onderwijsinstellingen en bedrijven, kunnen problemen immers integraal worden opgelost.

Augmented en virtual reality leeromgevingen
Tweede inspirator was Hedy Siemerink van de Veiligheidsacademie. Zij gaf een introductie over het gebruik en de ontwikkeling van de ICT-toepassingen op de Veiligheidsacademie. Hierbij demonstreerde ze de augmented en virtual reality leeromgevingen die de veiligheidsacademie gebruikt in het curriculum.

Valorisatie
Na de pauze was het woord aan twee betrokkenen bij het COMMIT/-onderzoeksproject, Rogier de Haan en John Schavemaker. De Haan is COMMIT/ valorisatie ambassadeurs en medeauteur van de publicatie How to valorise your research, dat een praktisch stappenplan bevat voor het valoriseren van ICT-onderzoek. Hij lichtte verschillende methodes van valorisatie toe, zoals octrooi, Intellectual Property (IP), licensing en open source. Vooral het laatste concept vond brede instemming van de deelnemers. Immers, resultaten van onderzoek en innovaties die zijn gefinancierd met publiekelijk geld, behoren publiek beschikbaar te zijn.

John Schavemaker is oud-TNO-onderzoeker en werkt nu bij Twnkls, een full service augmented reality bureau dat toepassingen realiseert voor onder andere zorg en onderwijs. Bij COMMIT/ heeft hij onderzoek gedaan naar hoe ICT-toepassingen werknemers inzicht kunnen geven in hun werkgewoontes om zo hun mentale conditie te verbeteren en burn-out te voorkomen.

Lesmaterialen beter en gemakkelijker toegankelijk
In de discussie na de pitches was in ieder geval duidelijk dat samenwerkingen tussen de partijen in het onderwijs én publiek-private-samenwerkingen wenselijk en noodzakelijk zijn. Dat helpt bestaande ICT toepassingen van het onderwijs te verbeteren en nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Van belang daarbij is open source software, zodat lesmaterialen beter en gemakkelijker toegankelijk zijn. Waardevol en leerzaam zijn ook de resultaten van experimenten, zoals de AR/VR toepassingen op de veiligheidsacademie. De aanwezigen pleitten ervoor die vaker en breder te delen. Bovendien kan het bij dergelijke experimenten interessant zijn om voor het ontwikkelen van VR/AR-toepassingen informaticastudenten vanuit de eigen opleidingen in te zetten.

Binnenkort organiseert Birch nog twee kennis- en ontwerpsessies. Data voor deze sessies volgen later.