Blog: HBO-instellingen met focus richten hun blik naar buiten

Nu de sectorakkoorden zijn gesloten, is het tijd dat instellingen van HBO en WO hun blik nog meer naar buiten te richten. Want alleen door hun positie te bepalen binnen de regio krijgen instellingen kwaliteitsafspraken die zorgen voor een toekomstbestendige organisatie.

Door: Marijn Gielen, adviseur bij Birch

Natuurlijk. Het is logisch dat HBO- en WO-instellingen allereerst naar zichzelf kijken nu zij voor de opgave staan invulling te geven aan de kwaliteitsafspraken. Welke kwaliteiten hebben we in huis, waar zijn onze onderzoekers sterk in, waar liggen onze eigen voorkeuren, en die van onze studenten? Maar ook in de wereld van onderwijs en wetenschap geldt het aloude adagium ‘No man is an island, entire of itself’. Mijn advies aan instellingen die ambities willen formuleren die zij kunnen waarmaken, luidt dan ook: richt je blik naar buiten.

Realistisch en in verhouding tot regionale behoefte

Een goed voorbeeld is de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Als deze instelling haar blik niet naar buiten had gericht, dan was het Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie (EGT) er misschien wel nooit gekomen. Dit centrum is zo succesvol omdat het aansluit op urgente innovatievraagstukken die in de regio actueel zijn en waar andere instellingen nog geen oplossing voor bieden. Had Fontys alleen naar binnen gekeken, dan was zij niet gestuit op de behoefte in de regio: de implementatievraagstukken in de zorgtechnologie.

Dat dit vraagstuk speelde kwam mede aan het licht dankzij een goede scan die Birch maakte van het ecosysteem in de regio. Daarbij zochten wij contact met het bedrijfsleven, collega-instellingen en het regionale beleid. Welke innovatievraagstukken leven er? Waar kan praktijkgericht onderzoek toegevoegde waarde bieden?

Dat hielp Fontys haar positie te bepalen, te benutten en te verstevigen: Op basis van de omgevingsscan en een trendanalyse kon de instelling een scherpe ambitie ontwikkelen die realistisch is én in verhouding staat tot de regionale behoefte. Zo verscherpt je focus door naar buiten te kijken.

De stap naar buiten zetten

Vraagstukken rond positionering van onderzoek, valorisatie, zwaartepuntvorming en koppeling met arbeidsmarkt zijn voor ons vertrouwd terrein. We maakten niet alleen de omgevingsscan voor Fontys Hogescholen, maar hielpen bijvoorbeeld ook bij het opbouwen van Centres of Expertise en Kenniscentra aan de Hogescholen van Leiden en Utrecht en het ontwikkelen van innovatiestrategieën voor de overgang van de Haagse Hogeschool naar de Campus Zuiderpark. Die stap naar buiten zetten, is onze expertise.

Zo maak je deze vraagstukken behapbaar

We willen best wat tips geven op basis van hoe wij het aanpakken. Zo maakten wij deze vraagstukken behapbaar:

  1. Laat interne stakeholders meewerken aan strategie- en innovatie ontwerp;
  2. Maak een omgevingsscan om kennis van het speelveld te vergroten;
  3. Laat stakeholders buiten de instellingen aanhaken;
  4. Bouw een stevig netwerk en activeer dat;
  5. Denk na over bijpassende funding-strategie.

Wilt u meer weten, heeft u vergelijkbare vraagstukken, of wilt u onze hulp inschakelen? Neem dan vrijblijvend contact op met Birch. Wij helpen graag om die stap naar buiten te zetten.