Blog: Gebruik de HCA om sterker uit de coronacrisis te komen

Door: Leonie Oosterwaal

De arbeidsmarkt staat door de coronacrisis onder druk: ww-uitkeringen nemen toe en vacatures af, maar de vraag naar goed geschoold personeel in specifieke sectoren blijft. Human capital agenda’s (HCA’s) bieden dé kans om ook nu snel en effectief in te grijpen op de arbeidsmarkt. Dit is de derde Birchblog in een reeks van vier over de Human Capital Agenda.

Wat me opvalt tijdens de coronacrisis is dat het regeringsbeleid voor de arbeidsmarkt op zijn kop staat. Aan de ene kant wordt de status quo gefinancierd: een groot aantal bedrijven wordt ondersteund door de NOW-regeling. Zij houden personeel in dienst in de hoop dat ze snel weer meer omzet draaien. Aan de andere kant worden bedrijven en werknemers gestimuleerd om na te denken over hun toekomst en te investeren in hun eigen inzetbaarheid. Zo moeten ze ook in de toekomst aan het werk blijven. De transitie van werk naar werk door te investeren in opleiding en ontwikkeling staan daarbij centraal.

 

Om- na- en bijscholen

In die laatste ontwikkeling kan ik me wel vinden. We hoeven namelijk maar een klein stukje terug in de tijd om te zien dat een focus op transities, opleiding en ontwikkeling goed is voor de arbeidsmarkt. Dé samenwerkingsverbanden waarin dit gebeurt, zijn HCA’s. We zagen dat al bij de sectorale HCA’s die vanaf 2012 ontstonden. Als onderdeel van het topsectorenbeleid van het Rijk was er enorme behoefte aan mensen met de juiste vaardigheden. Daarom zette bijvoorbeeld de HCA ICT sterk in op het aanmoedigen van scholieren om een studie in de ICT te volgen én op hen voorbereiden op nieuwe technologieën. Dit leverde een flinke boost op voor de ICT-sector.

 

Opleiding en ontwikkeling in de regio

Ook regionale HCA’s centreren zich rondom transities, opleiding en ontwikkeling. Vanaf 2015 ontstonden de eerste regionale HCA’s. Een mooi voorbeeld is Brainport waar bedrijven samen een verklaring aflegden over hun verantwoordelijkheid en rol op de arbeidsmarkt. Of neem Zwolle, waar een regionaal opleidingsfonds is ontwikkeld om een leven lang ontwikkelen te stimuleren bij iedereen op de arbeidsmarkt, werkend of werkzoekend. In Zuid-Holland ben ik blij met het Human Capital Akkoord waarin bedrijven, overheden en kennis- en onderwijsinstellingen elkaar uitdagen om hun regionale arbeidsmarkt beter te laten functioneren.

 

Tijd voor een krachtige HCA

En nu zitten we midden in de coronacrisis. Wat mij betreft is een focus op opleiding en ontwikkeling dé manier om daar sterker uit te komen. Daarom ben ik trots dat we bij Birch op dit moment de regio Utrecht ondersteunen bij de ontwikkeling van een HCA. Wij analyseren kwantitatief hoe de regio ervoor staat en wat de invloed van de crisis op de arbeidsmarkt is. Gecombineerd met meer dan vijftig interviews met stakeholders uit verschillende sectoren – van branchevertegenwoordigers tot werkgevers – kunnen we al tot een voorzichtige conclusie komen. Namelijk: de vraag naar goed geschoold personeel blijft groot, nu en in de nabije toekomst. De oplossing? Samenwerking. Extra kansen voor een krachtige HCA dus, waardoor leven lang ontwikkelen integraal onderdeel uitmaakt van de arbeidsmarkt.

 

Nu werknemers nog

Of werknemers ook het nut inzien van hun eigen bij- of omscholing, is de vraag. Zo bleek vorig jaar uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (2019) dat meer dan de helft van de ondervraagden geen behoefte heeft aan een opleiding. 22 procent gaf aan juist wel een opleiding te willen volgen om de toekomstige kansen te vergroten. Onder theoretisch opgeleiden is bovendien de bereidheid tot opleiden groter dan onder praktisch opgeleiden. Er zijn signalen dat de coronacrisis en de druk die het legt op baanzekerheid, werknemers actief aan het denken zet over hun eigen ontwikkeling en kansen. Als dat zo is, dan zorgen we met sterke HCA’s voor de infrastructuur waarmee mensen de juiste vaardigheden voor de toekomst opdoen.

 

Meer weten of eens verder praten over de Human Capital Agenda? Neem contact op met Leonie.