Birch verzorgt vooronderzoek over praktijkgericht onderzoek aan hogescholen

Hoe ziet de toekomst van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen eruit? Met deze vraag zijn het ministerie van OCW, het Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen aan de slag gegaan. In een verkenningsonderzoek presenteren ze nu hun eerste bevindingen, waarvoor Birch het vooronderzoek verrichtte.

De verkenning vormt input voor de nieuwe strategische agenda hoger onderwijs. De verkenningspublicatie, ‘De stand van Praktijkgericht Onderzoek in Nederland’, bestaat in totaal uit drie onderdelen: een rapport, een toekomstvisie en een aantal versnellingsmogelijkheden.

Lees hier de publicaties:

Birch: De stand van praktijkgericht onderzoek

Verkenning praktijkgericht onderzoek 2019


Vooronderzoek door Birch
Birch werd gevraagd te onderzoeken wat de huidige stand van zaken is van het praktijkgericht onderzoek in het hbo. De afgelopen jaren is dit type onderzoek namelijk stevig uitgebouwd. Wat lag hieraan ten grondslag? En wat is de maatschappelijke impact? Met deze vragen en meer ging Birch aan de slag. Het resultaat is een rapport waarin de bevindingen objectief en grondig in kaart zijn gebracht.

Toekomstbeeld
Dit rapport was voor het ministerie van OCW, het Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen vervolgens de basis voor het schrijven van een toekomstbeeld voor het praktijkgericht onderzoek. In dat beeld staan twee ambities centraal:

  • In de toekomst is praktijkgericht onderzoek aan hogescholen volwaardig geïntegreerd in ons (regionale, nationale en internationale) kennisecosysteem; en
  • Hogescholen zijn toegerust op hun rol, met duurzame en effectieve onderzoeksgroepen.

Tot slot biedt de publicatie een aantal versnellingsopties, waarin mogelijkheden worden geschetst die kunnen bijdragen aan de (snellere) overgang van de huidige situatie naar het toekomstbeeld.

Input voor beleidsontwikkeling
De verkenning is tot stand gekomen als gevolg van een afspraak uit het sectorakkoord dat de Vereniging Hogescholen in 2018 sloot met minister Van Engelshoven. De studie dient als input voor de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek van het ministerie van OCW, welke begin december 2019 verschijnt. Ook gebruiken Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen de inzichten voor hun beleidsontwikkeling.