Birch verkent haalbaarheid investeringsagenda Hanzefonds

Birch verkent de mogelijkheden om een fonds op te richten dat een duurzame economische impuls geeft aan de samenwerking binnen de Hanze. De opdracht voor de verkenning kwam van een initiatiefgroep van Nederlandse Hanzesteden (Kampen, Zwolle, Deventer en Harderwijk) en de provincie Overijssel.

Veel Hanzesteden willen investeren om hun ecosysteem te versterken. Met elkaar beschikken de steden over veel kennis en oplossingen. Door deze kennis en oplossingen samen te brengen, kunnen de steden zorgen voor economische vernieuwing in de regio. Zij kunnen hun ligging aan Europese transportassen (over weg en water) inzetten voor duurzaam multimodaal transport. Daarnaast kunnen ze samen oplossingen organiseren voor de bescherming tegen klimaatverandering.

Het Hanzefonds is bedoeld om deze projecten te kunnen financieren. De initiatiefnemers verwachten dat ze met een gemeenschappelijke investeringsagenda kunnen aansluiten bij prioriteiten van de Europese Unie en zo een beroep kunnen doen op Europese middelen.

De afgelopen maanden heeft Birch een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van zo’n fonds bij potentiele financiers en bij tientallen Hanzesteden en hun ondernemers in Nederland, Duitsland, Polen en de Baltische staten. Op de recente Hanzedagen in Kampen kwamen vertegenwoordigers van kenniswereld en bedrijven en binnen- en buitenlandse Hanzesteden bij elkaar om te spreken over de investeringsagenda die initiatieven op het gebied van innovatie en duurzaamheid en water en transport verder brengt. De komende maanden wordt deze investeringsagenda verder uitgewerkt.

Over het Hanzefonds verscheen een interview met Jan Peter van den Toren (Birch) en Jan-Paul van den Berg op pagina 14 en 15 in ZON magazine: http://www.zonregiozwolle.nl/magazine/i/61-lees-online/589-zon-magazine-5