Birch toont nieuwe analysemethode in Lyon

Wetenschappers op de SASE-conferentie 2017 in Lyon reageerden enthousiast op de door Birch ontwikkelde onderzoeksmethode om kennisnetwerken in kaart te brengen. Jan Peter van den Toren en Bas van der Starre presenteerden daar deze maand resultaten op basis van de database ‘Networks for Knowledge’.

Interactie tussen kennis, innovatie en educatie

Aanleiding voor de uitnodiging om te spreken op de SASE-conferentie was een publicatie van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Voor deze organisatie onderzochten consultants van Birch samen met onderzoekers van de Universiteit Utrecht en TU Eindhoven de Nederlandse situatie op het gebied van de interactie tussen kennis, innovatie en educatie.

Hiervoor gebruikten de onderzoekers data van meer dan 8.000 unieke organisaties en brachten de samenwerkingsverbanden op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie tussen deze organisaties in kaart.

Onderzoek vanuit macroperspectief

Het is relatief nieuw om samenwerkingen op deze manier te onderzoeken, vertelt Bas van der Starre: “Meestal vindt onderzoek plaats op het niveau van de samenwerking zelf. Dan onderzoek je op microniveau. Met ‘Networks for Knowledge’ nemen we een macroperspectief in, waardoor we nu de structuur van een netwerk kunnen onderzoeken en in kaart brengen welke rollen de verschillende organisaties hierin spelen.”

Birch wordt vaak gevraagd om expertise in te brengen op het gebied van kennis, innovatie en samenwerking in de regio. Wat de nieuwe manier van onderzoeken op dit gebied interessant maakt, is dat het met deze analysemethode mogelijk is om verschillen tussen organisaties en regio’s in kaart te brengen. “Het geeft een momentopname van de partijen die bezig zijn met innovatie en hoe zij met elkaar samenwerken”, legt Van der Starre uit. “De conclusies die je daaruit kunt trekken, kunnen nuttig zijn voor bijvoorbeeld regionale overheden.”

Society for the Advancement of SocioEconomics

SASE staat voor Society for the Advancement of SocioEconomics; deze wetenschappelijke conferentie is bedoeld om de ontwikkelingen te laten zien op het gebied van sociologische en economische wetenschappen. Van 29 juni tot 1 juli 2017 werd in Lyon de 29e editie van deze conferentie gehouden, met als thema ‘What’s Next? Disruptive/Collaborative Economy or Business as Usual?’.