Birch-team wint Accountability Hack 2019

Adviseren en implementeren, ja. Maar programmeren? ‘Nee, dan denken onze relaties waarschijnlijk niet direct aan Birch’, verwacht Bas van der Starre. ‘En toch hebben we als Birch-team met onze oplossing een van de hoofdprijzen gepakt bij de Accountability Hack 2019.’


© Open State Foundation

De Accountability Hack is een initiatief van de 2e Kamer, de ministeries van BZK en Financiën, het CBS, de Algemene Rekenkamer en Open State Foundation. Doel is developers, data-analisten en designers te laten nadenken over oplossingen om de effecten van overheidsmaatregelen te laten zien met behulp van open overheidsdata.’

Twee vraagstukken, twee oplossingen
Er waren twee vraagstukken. Het eerste vraagstuk betrof medicijnkosten, het tweede de lumpsumbekostiging van het onderwijs. Alle 22 deelnemende teams kozen er een en moesten binnen een dag een oplossing bedenken en pitchen voor een jury van Kamerleden en andere betrokkenen. Dat leverde aan het eind van de dag twee winnende oplossingen op.

Birch’ inhoudelijke kennis
Birch koos voor het onderwijsvraagstuk. Dat draait om het budget dat schoolbesturen krijgen voor personeel en materialen en dat zij zelf, onder voorwaarden, kunnen besteden. Dat geeft flexibiliteit, maar maakt de controlerende taak voor de Tweede Kamer lastiger. Hoe krijgen de Kamerleden weer inzicht?

Bas: ‘Zo’n vraagstuk is heel interessant en voldoende aanleiding om mee te doen. Birch heeft natuurlijk veel inhoudelijke kennis van het domein onderwijs en van de regionale vraagstukken die daarbij spelen. Die bepalen in belangrijke mate de oplossing die je gaat maken. En een paar van mijn collega’s en ik zelf weten wel wat van programmeren, dus waren we benieuwd hoe ver we zouden komen.’

Benadering
Na een dag denken, programmeren en een pitch van maximaal 2 minuten bleek de Birch-oplossing de winnende. Juryvoorzitter Joost Sneller (D66) prees de benadering om de kwaliteit van het onderwijs en regionale kenmerken gezamenlijk in beeld te brengen: ‘[Dit is] een rijk pallet met gedetailleerde informatie die smaakt naar meer. [Het Birch-team] was het enige met een regionale benadering, die bovendien actueel is en relevant voor het maken van beleid.”

Oplossing doorontwikkelen
Bas: ‘We hebben het volgens mij gewonnen op de inhoud; ons programmeerwerk had een echte expert absoluut veel beter gedaan. Winnen is natuurlijk al leuk. En nog leuker is dat we nu met de Kamerleden gaan kijken hoe we deze oplossing kunnen doorontwikkelen. Daarvoor is 20.000 euro beschikbaar én begeleiding door de Open State Foundation. Binnenkort maken we daar afspraken over.’

Het winnende Birch-team bestond uit Corine Bos, Elmar Cloosterman, Alexander Kern en Bas van der Starre.