Birch is fit voor 2020

Als team willen we bij Birch zo efficiënt en goed mogelijk presteren voor onze opdrachtgevers. In elke situatie. Ook nu wij en veel van onze klanten thuiswerken, willen we als collega’s extra goed op elkaar kunnen bouwen. Begin maart konden we nog niet weten hoe belangrijk onze teamdag was voor de komende tijd.

‘Birch, Fit For Future 2020’, onder dat motto gingen onze vaste trainer Mark Stam en oud topsporter Herre Zonderland met ons aan de slag. Dat deden we tijdens een zonnige dag op de inspirerende locatie Folkk, een prachtig gerestaureerd kerkje in Lemmer. We gingen samen op zoek naar onze Olympische vorm.

Het Birchteam in Lemmer.

Olympische vorm

Om die vorm te bereiken, hebben we gewerkt aan vijf bouwstenen van succesvolle teams: 1) persoonlijke energie, 2) talent en motivatie, 3) rollen en taken, 4) effectieve relaties en 5) een gemeenschappelijk doel en onderliggende afspraken. Zo bespraken we wat ons energie geeft en kost. Mark en Herre leerden ons daarna hoe te putten uit onze fysieke, mentale, emotionele en spirituele energiebronnen.

We leerden ook dat het heel belangrijk is om na inspanning bewust te herstellen. Met een oefening met squats, ondervonden we dat je door (fysiek) herstel beter presteert. Dit inzicht nemen we mee naar huis: even ‘in het rood gaan’ voor een deadline kan, maar tijd inbouwen voor herstel na afloop zorgt ervoor dat je een volgende keer nóg beter kan presteren!

 

Bedrijfsatleten

Verder bogen we ons over de vraag ‘wat voor bedrijfsatleet ben jij?’. Als antwoord definieerden we vijf rollen binnen Birch en welke taken daarbij horen. Vervolgens gingen we in gesprek wat de huidige verdeling is tussen die verschillende rollen en wat voor ons wenselijk zou zijn. Met een heldere rolverdeling en duidelijke afspraken over taken, kunnen we als team efficiënter presteren!

 

Pitch fan ‘e Lemmer

Bij de afsluiting van de dag werden we uitgedaagd om in drie groepjes een pitch over Birch uit te denken. Daarin werkten we onze visie op het Birchteam uit voor de komende twaalf tot achttien maanden. De drie pitches waren heel verschillend: van voetbalteam-analogie tot berkenboom-analogie en het derde team presenteerde heel helder wat onze mogelijke afspraken zouden kunnen zijn als team de komende tijd.

Wat al onze visies samenvat? Een van de Friese uitspraken die we verzonnen voor de pitches: Sin en wille kenne folle tille! Als je er plezier in hebt, kun je veel aan! Dit zetten we zeker in de komende, onzekere tijd, waarin we meer dan ooit op elkaar als team zullen bouwen.