Birch helpt regio Utrecht bij strategisch personeelsbeleid

Na de succesvolle ontwikkeling van de Human Capital Agenda in Zuid-Holland is Birch de komende maanden actief in de eigen (arbeidsmarkt)regio. Samen met stakeholders uit de triple helix – kennisinstellingen, overheden en bedrijven – van de regio Utrecht werkt Birch toe naar een strategische agenda voor regionaal personeelsbeleid.

De regio Utrecht staat nationaal en internationaal bekend als een aantrekkelijke, sterke economische regio. Tegelijkertijd verandert de arbeidsmarkt de komende jaren. Deels zijn deze veranderingen al in gang gezet door de economische effecten van de coronacrisis. Zo groeit de vraag naar gekwalificeerd personeel in de zorgsector en het onderwijs, terwijl in andere sectoren juist banen verdwijnen.

De regio maakt daarom een gezamenlijke Human Capital Agenda (HCA), die aansluit op de Regionale Economische Agenda (REA). Zo worden de vraag naar en het aanbod van voldoende gekwalificeerde mensen optimaal op elkaar afgestemd. Bovendien helpt het de regio Utrecht ook in de toekomst die sterke economische positie te behouden.

 

De partners

Partijen die samenwerken aan de agenda zijn onder andere: Universiteit Utrecht, Beroepsonderwijs Utrecht (hbo/mbo) en vmbo-scholen, Economic Board Utrecht, Provincie Utrecht, gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum, de U10 en de regio’s Amersfoort en Gooi- en Vechtstreek. Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in een supportteam dat operationeel opdracht en sturing geeft aan Birch. Birch interviewt stakeholders, doet kwantitatieve analyses en formuleert ambities en doelstellingen.

 

Duurzame arbeidsmarktinitiatieven

In 2019 bracht Birch alle arbeidsmarktinitiatieven van regio Utrecht in beeld: er zijn er al veel én ze zijn effectief. Maar dankzij de Human Capital Agenda kan de regio nog duurzamer samenwerken. Zo kunnen de verschillende initiatieven met elkaar verbinden. Bovendien versterken de links tussen verschillende sectoren en heeft de regio meer veerkracht en impact. Daarnaast werd tijdens het onderzoek uit 2019 zichtbaar dat relatief weinig gebeurt op het gebied van-werk-naar-werk transities. Om daar verandering in te brengen, voeren Birch, Hans Corstjens en Ike Overdiep de komende maanden twee pilots uit.

 

Meer lezen?

Op de website van de Economic Board Utrecht vind je het uitgebreide nieuwsbericht over de ontwikkeling van het strategisch personeelsbeleid in de regio Utrecht.