Birch helpt onderwijs Zwolle innoveren

In de regio Zwolle zijn 6 onderwijspartijen (Landstede MBO, Menso Alting MBO, Deltion College, VIAA, Katholieke Pabo Zwolle en Hogeschool Windesheim) en 15 werkgevers samengekomen met het doel het onderwijs in de regio te verbeteren. Zij willen een basis leggen voor interprofessioneel werken en leren, waarbij professionals uit verschillende opleidingen, opleidingsinstellingen en sectoren hun krachten bundelen in zogenoemde ‘interprofessionele leerteams’.

Doordat studenten leren verder te kijken dan hun eigen discipline en expertise met elkaar delen, worden zij beter voorbereid op de praktijk en wordt de stap voor mbo-studenten om door te stromen makkelijker gezet. Ook zorgt het interprofessionele teamverband voor een verlaging van de werkdruk en daarmee van de uitval, wat indirect het lerarentekort tegengaat.

De partijen hebben de hulp van Birch ingeschakeld om de financiële middelen te organiseren. Leonie Oosterwaal en Chris Lassooij van Birch hebben begeleid bij het opstellen van het plan en het indienen van de subsidieaanvraag bij het Regionaal investeringsfonds mbo van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met succes, want het Ministerie heeft voor de komende 4 jaar 1,3 miljoen euro vrijgemaakt. De eerste pilot ‘interprofessioneel leerteam’ gaat volgend jaar van start.

Wilt u ook het mbo in Nederland versterken met een nieuw idee of heeft u een lokaal initiatief dat waardevol kan zijn voor andere onderwijsinstellingen? Neem contact op, zodat we kunnen verkennen of een RIF aanvraag voor u het benodigde momentum kan creëren.

Leonie Oosterwaal – E leonie.oosterwaal@birch.nl T +31 6 4420 0105

Chris Lassooij – E chris.lassooij@birch.nl T +31 6 5062 2998

Meer info: http://www.investeringsfondsmbo.nl/