Birch begeleidt internationaal consortium in financiering voor volgende fase

Beboste landschappen behouden in nauwe samenwerking met lokale partners. Dat is het doel van de Green Livelihoods Alliance. Het succesvolle programma loopt eind 2020 af. Tijd dus voor de subsidieaanvraag van een vervolgproject met nog meer internationale partijen die zich lokaal kunnen inzetten voor het behoud van waardevolle bossen. Bircher Daphne den Hollander begeleidde de subsidieaanvraag.

Beboste landschappen zijn essentieel voor levensonderhoud van de lokale bevolking, voor bescherming van de biodiversiteit en ze hebben een positief effect op het klimaat. Daarom zet de Green Livelihoods Alliance (GLA) zich in voor het behoud van bebossing in onder andere de Democratische Republiek Congo, Bolivia en Indonesië. In de GLA werken Milieudefensie, Tropenbos International, de International Union for the Conservation of Nature in Nederland en het ministerie van Buitenlandse Zaken samen.

 

Vervolgproject GLA-2

Het programma GLA-1 loopt nu bijna af, dus zochten de samenwerkende organisaties naar iemand die de subsidieaanvraag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het vervolg kon begeleiden. De ambities voor dat nieuwe programma, GLA-2, liegen er niet om. Zo wil het de samenwerking tussen partners verduurzamen, maar ook inspelen op de behaalde successen uit GLA-1. Tot slot wil GLA-2 succesvolle methodieken en interventies opschalen naar andere gebieden.

 

Nieuwe internationale partners

In januari 2020 sloten drie nieuwe internationale organisaties zich bij het tot dan toe Nederlandse consortium aan. De nieuwe partijen zijn Non Timber Forest Products – Exchange Programme Asia, GAIA Amazonas Foundation en Sustainable Development Institute Liberia. Deze organisaties zijn allemaal gevestigd op het zuidelijk halfrond en hebben regionaal een belangrijke functie. Daarom willen de samenwerkende partners dat ook zij binnen GLA-2 een grote rol en stem krijgen. Zo kunnen ze samen meer impact creëren.

 

Dit deed Birch

Het voorstel moest op geheel internationale wijze tot stand komen. Dus deden de zes samenwerkingspartners een beroep op wereldwijde kennis. Ze vroegen uit met welke interventies of veranderingen de ontbossing het best tegengegaan kan worden. 36 mensen uit tien landen dachten en schreven mee aan het voorstel.

Om dit hele proces in goede banen te leiden, schakelde het consortium de hulp van Birch in. Bircher Daphne den Hollander zorgde er ten eerste voor dat iedereen zijn of haar input kon leveren. Ten tweede was haar doel dat de zuidelijke inbreng voldoende aandacht kreeg. En ten derde werd het voorstel volgens de criteria van het ministerie op tijd ingediend. Daphne: ‘Er zit veel energie in dit consortium van zes sterke en complementaire partners. Het mooie in dit proces was dat de inbreng van de Zuidelijke partners op alle niveaus inhoudelijk sterk was. Dus dat stemt mij hoopvol over het besluit van het ministerie.’

 

GLA-2 door naar de volgende fase

Op 12 maart werd het voorstel ingediend bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het voorstel doet het consortium een aanvraag voor 60 miljoen euro voor een vijfjarig programma in veertien landen. Inmiddels heeft GLA-2 te horen gekregen dat ze door zijn naar de volgende fase, van de twintig aanvragers eindigden ze op plek zes. Het maximaal toegekende budget is 46 miljoen euro. De komende maanden gaan ze hun programma verder invullen in samenwerking met het Ministerie en de Nederlandse ambassades in de deelnemende landen.