Begeleiden van evaluatie NWO-instituten afgerond

De negen wetenschappelijke NWO-instituten zijn eind 2017 geëvalueerd door commissies van onafhankelijke, internationale experts. Dat gebeurde op basis van het Standaard Evaluatie Protocol (SEP). In al deze gevallen was de secretaris van deze commissies een consultant van de onderzoeksbureaus Birch of Dialogic.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO is de moederorganisatie van negen wetenschappelijke instituten, van ASTRON (sterrenkunde) en NIKHEF tot NIOZ (onderzoek naar de zee) en NSCR (criminaliteit en rechtshandhaving). Iedere zes jaar worden de NWO-instituten geëvalueerd door een evaluatiecommissie van onafhankelijke experts, volgens het Standaard Evaluation Protocol (SEP). De commissies beoordeelden de instituten op drie criteria: wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en toekomstbestendigheid. De beoordeling werd gegeven op een vierpuntsschaal: excellent/world-leading, zeer goed, goed en onvoldoende. De evaluaties bestaan uit een zelfevaluatierapport van het instituut, een voorbereidingsfase van de beoordelingscommissie en een bezoek van meerdere dagen op locatie. Tijdens dit bezoek stelt de commissie een beoordelingsrapport op, met begeleiding van een onafhankelijk secretaris, naast de secretaris van NWO.

Inzicht in wetenschappelijk onderzoekslandschap

Voor de beoordeling van vier van de negen instituten werd Birch als onafhankelijke secretaris gevraagd, vanwege de ervaring in het toepassen van evaluaties en het inzicht dat de consultants hebben in het wetenschappelijke onderzoekslandschap in Nederland. Als secretaris zorgden de Birch-consultants voor de inhoudelijke voorbereiding van de site visit, het ondersteunen van de commissie tijdens het bezoek, het faciliteren en begeleiden van het proces van beoordeling en het samenstellen van het evaluatierapport.

“Bij deze evaluaties worden niet alleen de instellingen beoordeeld op hun wetenschappelijke kwaliteit, maar ook op hun maatschappelijke relevantie en levensvatbaarheid en op de plek die zij innemen in de wetenschappelijke infrastructuur”, legt Jan Peter van den Toren uit. “Deze thema’s zitten in het hart van ons werk, zo konden wij de commissie begeleiden om op een goede manier tot een oordeel en aanbevelingen te komen.” Dit oordeel stelden de commissies vast gedurende een intensief programma van steeds drie dagen.

Van ‘world leading’ tot ‘zeer goed’

De rapporten werden in maart 2018 openbaar gemaakt door NWO. De evaluatiecommissies beoordeelden NIOZ, CWI, AMOLF en ASTRON op alle deelgebieden met de hoogste kwalificatie: ‘world leading’. De andere instituten werden op één of twee criteria beoordeeld als ‘zeer goed’ en op de andere eveneens als ‘world leading’.