Arbeidsmarktstrategie voor Zuid-Holland in praktijk

Op het jaarlijkse BT-event op donderdag 8 november, een congres over regionale innovatiekracht en vestigingsklimaat, gaf Birch een presentatie over het rapport Arbeidsmarkt Zuid-Holland. Dit rapport schetst een arbeidsmarktstrategie voor de provincie om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter kan. De werkgroep Human Capital, opgericht op verzoek van de Economic Board Zuid-Holland, stelde op basis van het rapport een agenda op om de arbeidsmarkt in de provincie Zuid Holland structureel te verbeteren. Deze agenda is begin november geaccepteerd door Provinciale Staten, bovendien is er een motie aangenomen die financiële middelen beschikbaar stelt voor de realisatie ervan. Dit betekent dat de werkgroep groen licht heeft om de volgende 7 ambities te verwezenlijken.

Een leven lang ontwikkelen

Om te beginnen moet Zuid-Holland koploper worden in ‘een leven lang ontwikkelen’. Om dat te bereiken, streeft de provincie naar verbetering op de volgende situaties:

  • 1. Werknemers kunnen zich meer ontwikkelen om meer waarde te krijgen voor werkgevers door een hogere productiviteit en om hun opties op de arbeidsmarkt te vergroten.
  •  2. Bedrijven kunnen door een andere manier van organiseren beter omgaan met de vaardigheden van de werknemers die ze hebben of werven.
  • 3. Flexwerkers, een groep die in de huidige arbeidsmarktconstellatie weinig perspectief heeft op ontwikkeling, helpen zich beter te positioneren op de arbeidsmarkt door ontwikkeling.

Veerkrachtiger arbeidsmarkt

Ook wil de provincie de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland worden. Daarvoor pakt de provincie de volgende situaties aan:

  • 4. Productiever maken van transities tussen regio’s. In Zuid-Holland is van nature relatief weinig pendel tussen regio’s en elke regio heeft haar eigen specifieke (sectorale) profiel. Dit doorbreken schept nieuwe economische mogelijkheden.
  • 5. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren, met name voor sectoren zoals Economie, Administratie en ICT. Een substantieel deel van de mbo-studenten vindt nu ondanks een opleiding geen goede baan.

Onbenut potentieel beter aanspreken

Verder wil Zuid-Holland onbenut potentieel beter aanspreken. De volgende doelstellingen zijn erop gericht om dat te bereiken:

  • 6. Het werkloosheidspercentage in Zuid-Holland terugdringen door een deel van de groep te bewegen naar geschikte en stabiele banen.
  • 7. Deeltijders bewegen om meer tijd te besteden aan betaald werk. Uit onderzoek blijkt dat een aantal mensen daar ook voor open staat.
    Om deze ambities te bereiken stelt de werkgroep Human Capital een projectleider aan en gaat op zoek naar partijen in de regio om de verantwoordelijkheden om de ambities te realiseren te verdelen.

Meer weten?

 

Download hier Het verhaal van Zuid-Holland – Economische arbeidsmarktanalyse

 

 

 

 Of het volledige rapport Arbeidsmarkt Zuid-Holland