Advies over flexibilisering arbeidsmarkt

Veel aandacht in de media voor het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

De onderzoekers van de WRR spraken hiervoor onder andere met Jurriën Koops, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Al eerder had de ABU zelf onder zijn ruim 500 leden onderzoek gedaan naar marktontwikkelingen, flexibilisering en verbreding van activiteiten.

Birch was verantwoordelijk voor de uitvoering van dit onderzoek