Waarom september hét moment is om te starten met aanvraag RIF mbo

September, doorgaans de maand van buurtbarbecues, familiedagen en natuurlijk de start van het schooljaar. Maar dit jaar ziet het er door het coronavirus heel anders uit. Toch is dit nog steeds hét moment om te starten met een aanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF mbo). In deze blog leggen Birchers Leonie Oosterwaal en Corine Bos uit waarom.

(Foto: Hans Roggen)

De ervaring leert dat de periode van september tot eind januari hard nodig is om tot een sterke en succesvolle aanvraag te komen. Zo mag je vijf maanden rekenen voor inhoudelijke planvorming én het opbouwen van een stevig consortium van partijen. In die periode vindt ook de formele afhandeling van het proces en financiering van publieke organisaties plaats.

 

Birch en RIF mbo

De afgelopen jaren hielpen we vier mbo-instellingen om een succesvolle aanvraag bij het RIF mbo op te stellen. Hiermee kwam voor onze opdrachtgevers een bedrag van €7 miljoen beschikbaar. Geld waarmee ze werken aan innovaties die onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar laten aansluiten. Doordat Birch alweer een tijdje meedraait met ‘Riffen’ bouwden we de nodige ervaring op:

  • Onderwijsinstellingen, ondernemers en (regionale) overheden verbinden we in innovatieve centra en clusters;
  • We monitoren de voortgang bij Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV) en adviseren over de verdienmodellen;
  • RIF-aanvragen begeleiden we tot het moment van indienen;
  • Nadat de aanvraag is toegekend, ontzorgen we mbo-instellingen bij het uitvoeren van publiek private samenwerkingen.

 

Een ervaren partner

Inmiddels kennen we de regeling van binnen en van buiten. We ontwikkelden beproefde formats voor het plan van aanpak, de begroting en de samenwerkingsovereenkomst. Ook zijn we ervaren consortiumbouwers die de belangen van de werkgevers scherp in beeld krijgen en verbinden aan de behoeften van de onderwijsinstellingen. Van bestuur en docenten tot studenten. Graag helpen we als ervaren partner nog meer mbo’s bij dit traject, zodat ze studenten nog beter kunnen voorbereiden op een mooie loopbaan.

 

Vijf voorbeelden

De afgelopen jaren hebben we flink wat succesvolle RIF mbo-aanvragen begeleid. We lichten er hieronder vijf voor je uit:

 

1. Fieldlab Industriële Robotica

Birchers Leonie Oosterwaal en Jan Peter van den Toren hielpen in 2017 bij de oprichting van het Fieldlab Industriële Robotica in Harderwijk. Het Fieldlab geeft de behoefte van het bedrijfsleven een plek, onder aanvoering van AWL-Techniek B.V. bij de samenwerkende onderwijspartijen. Dat zijn Landstede, Deltion en Saxion. Birch speelde ook een belangrijke rol in het ophalen van cofinanciering bij publieke partijen, zoals de provincie Gelderland.

 

2. Veiligheidsacademie

In 2018 droeg (oud-)Bircher Marijn Gielen bij aan de Veiligheidsacademie, toevallig ook in Harderwijk. Marijn verbond de meer traditionele spelers in het veiligheidsdomein, zoals Defensie, aan innovatieve partners die oplossingen voor virtual en augmented reality ontwikkelen. Zo kunnen realistische veiligheidsscenario’s virtueel worden geoefend.

 

3. Innovatiecluster Kind & educatie

De aanvraag die we hielpen ontwikkelen voor het Innovatiecluster Kind en Educatie was voor een heel andere sector. Onder aanvoering van Chris Lassooij en Leonie Oosterwaal ontwikkelden partijen in onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en welzijn een plan om met interprofessionele leerteams te werken.

 

4. TechWise

In 2020 mochten Corine Bos en Leonie Oosterwaal aan de slag voor TechWise. Na een eerste RIF voor een periode van vier jaar, kwam deze publiek-private samenwerking (PPS) in aanmerking voor een aanvraag voor opschaling. Om de PPS in de breedte en diepte door te ontwikkelen, formuleerden we aanvullende doelen en criteria. Hierbij bouwden we voort op de eerdere successen van TechWise.

Het plan is om Skills Labs in te richten bij verschillende innovatieve bedrijven in de regio, om de technologische industrie en het onderwijs beter op elkaar af te stemmen. Met dit plan krijgt ook de wens van werkgevers om zittend personeel een leven lang te ontwikkelen vorm. De rol van Birch bij deze aanvraag: de ambitieuze plannen onder woorden brengen en adviseren over de best passende governance-structuur.

 

5. Consortium bouwen

Op dit moment ontwikkelen Saskia Vogelaar en Leonie Oosterwaal voor een aantal mbo-instellingen een aanvraag voor opschaling van een cluster technologische bedrijven. De aanvraag is nog in voorbereiding. De partijen kunnen niet wachten om met elkaar aan de slag te gaan. Aan Saskia en Leonie de schone taak om een krachtig consortium te bouwen.

 

Ook hulp nodig bij een RIF mbo-aanvraag? Neem contact op met Leonie Oosterwaal.

Blog – Lessen uit de vorige crisis: wat kunnen regio’s verwachten in én na de coronacrisis?

De Nederlandse economie zit in een crisis. Retail en toerisme vangen nu de hardste klappen op, maar straks gaat waarschijnlijk ook een schokgolf door andere sectoren, zoals de bouw en industrie. Over de uiteindelijke effecten kunnen we alleen maar gissen. In deze blog halen we inzichten op door terúg te kijken naar de financiële crisis van 2008.

Door: Elmar Cloosterman en Jan Peter van den Toren

Het effect van de financiële crisis op de regio’s in Nederland verschilt sterkt. Dat valt vooral op als we terugkijken naar 2008 en het herstel daarna. Tussen regio’s liep de groei van de economie uiteen van -14% tot +13% procent tussen 2008 en 2014. Over een langere periode – van 2008 tot 2018 – is dat verschil nóg groter. Van -14% en -12% in IJmond en Zuidoost Drenthe tot 38% in Zuidoost Brabant en zelfs 43% in Groot-Amsterdam. Die variatie wordt ook goed zichtbaar in onderstaand figuur. Daarin zijn de Nederlandse regio’s geplot aan de hand van hun gevoeligheid voor de economische schok, weergegeven op de horizontale as. De verticale as staat voor hun kracht om te herstellen tussen 2009 en 2014. De bol geeft de grootte van de regio aan in bruto regionaal product.

Schok- en herstelsensitiviteit van regio’s in Nederland, uitgedrukt in de afwijking van de gemiddelde groei of krimp in Nederland. De cijfers zijn geordend naar omvang van de economie. De kleuren geven aan in welke categorie de regio’s zitten: paars (prospering), blauw (shock-resistant), oranje (non-resilient) of groen (resilient-transforming).

Van krimp tot groei

Een eerste blik op deze verdeling toont nog weinig harde patronen. Zo zien we linksonder dat shock-resistant regio’s geen scherp economisch profiel hebben. De vier randstedelijke agglomeraties en de vijf krimpregio’s zijn bijvoorbeeld verspreid over drie kwadranten. We zien verder dat regio’s die sterk terugvallen veel vrije productiecapaciteit en human capital hebben, die kunnen dus technisch gezien weer snel terugveren. Dat doen de resilient-transforming regio’s rechtsboven. De regio Zuidoost Noord-Brabant (Brainport) is in deze categorie een grote regio, gevolgd door meerdere kleinere geprofileerde regio’s. De twee meest non-resilient regio’s rechtsonder, Zuidoost Drenthe en IJmond, hebben op het eerste gezicht ook zo’n sterk industrieel profiel. De mogelijke verklaringen voor gevoeligheid voor een economische schok en herstel hebben we daarom nader onderzocht.

 

Ingrediënten voor veerkracht

Er zijn meerdere redenen voor het verschil in veerkracht van regio’s. De eerste is dat een regio er baat bij heeft om te leunen op diverse industrieën. Puur omdat iedere sector anders reageert op economische conjunctuur. Diversificatie dempt de val. Maar het trekt een economie niet per se sneller uit het dal. Dáár zijn andere redenen voor. Uit de literatuur zijn verschillende andere factoren te halen die de veerkracht van een regio lijken te vergroten. De eerste zijn (hightech) clusters en intersectorale samenwerking, kennisintensieve activiteit, kennisoverdracht en innovatie. Andere belangrijke bronnen voor veerkracht zijn een goed ontwikkelde infrastructuur, een sterk onderwijssysteem, sterk ontwikkeld human capital, een hoge mate van ondernemerschap en genoeg beschikbare financiële middelen.

 

Ondernemerschap voorop

In de opsomming hierboven was je misschien al opgevallen dat al die factoren één ding gemeen hebben: het entrepeneurial ecosystem. In het Nederlands: het ondernemende ecosysteem. Een term geïntroduceerd door Daniel Isenberg in 2010, maar sinds 2014 ook wijdverspreid gebruikt in Nederland (Stam, 2014). We verstaan daaronder de mogelijkheid van een regio om ondernemerschap te stimuleren en aan te trekken. Is het ondernemende ecosysteem sterk, dan is een regio ook veerkrachtiger. Dit komt vooral doordat in zo’n regio productief ondernemerschap goed vertegenwoordigd is. Dit houdt in dat het, dankzij de aanwezigheid van genoeg (hoog)opgeleiden, gebruikmaakt van de laatste kennis én in staat is research & development te vertalen naar nieuwe producten en diensten.

 

Klappen en opkrabbelen

Wat betekent dit allemaal in de huidige crisis? Dat tijdens de crisis de val voor de ene regio harder is dan de ander door de sectorcompositie. Mogelijk krijgen regio’s ook te maken met verschillende beperkingen door de nationale of regionale overheden. Verder zullen (internationale) markten die wegvallen verschillende effecten hebben op regio’s. Kortom, de ene regio zal meer klappen te verduren krijgen dan andere. De effecten op de arbeidsmarkt zullen in ieder geval gevoeld worden.

 

Triple helix in actie

Toch hoeven regio’s die hard geraakt worden niet te wanhopen. We weten uit de afgelopen jaren dat er veel interventies beschikbaar zijn om een ecosysteem te versterken om wendbaar uit een crisis te komen. Dat zijn vaak regio’s waar productief ondernemerschap hoogtij viert. Die regio’s grijpen hun kans om zich te transformeren, de productiviteit te verhogen en oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, vergrijzing, gezondheid en digitalisering. Bij Birch weten we dat dit regio’s zijn met een sterke triple helix: samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen. Daarom zijn de komende jaren een uniek laboratorium voor regio’s om sterker uit de crisis te komen.

 

In de lift

Benieuwd hoe jouw regio de uitdagingen van de crisis het best te lijf kan gaan binnen de triple helix van bedrijven, kennisinstellingen en overheid? Stuur een mail naar: janpeter.vandentoren@birch.nl of elmar.cloosterman@birch.nl

Meld je aan voor workshop toekomstbestendig HR-beleid

Bircher Saskia Vogelaar geeft samen met partners van Campus Landgoed Zonheuvel een workshop voor ondernemers in het mkb over duurzaam HR-beleid. Dit is het startschot om jouw HR-beleid toekomstbestendig te maken. Schrijf je nu in voor de workshop op 24 augustus tijdens Campus  Zomeracademie in Doorn.

 

Ondernemers hebben dit voorjaar ervaren dat het leven niet vanzelfsprekend doorgaat op de ingeslagen weg. Dat kan even schrikken zijn, maar de coronacrisis biedt ook kansen om in te spelen op onvermijdelijke ontwikkelingen. Denk aan: digitalisering, circulaire economie, vergrijzing en werken met respect voor de natuur. Tegelijkertijd is dit het moment voor ondernemers om hun dromen te herijken én medewerkers hierin mee te nemen. Daarvoor is het noodzakelijk om leren en ontwikkelen goed te borgen in je bedrijf. Oftewel, om je HR-beleid duurzaam te maken. Zelfs ten tijde van de coronacrisis.


Verras jezelf

De workshop ‘De Reis van de Ondernemer’ is een kennismaking met een speciaal ontwikkelde aanpak voor duurzaam HR-beleid. Kies je na de workshop voor deze aanpak dan ga je – met hulp van de partners van Campus Landgoed Zonheuvel – op reis. De enige zekerheid die je hebt: als je doorgaat op de oude weg, verandert er niets. Terwijl de huidige ontwikkelingen wel om verandering vragen. Wat we als team garanderen is dat je hernieuwde energie en inspiratie krijgt. Wij stellen onze expertise tot je beschikking en helpen jouw organisatie concreet verder. Je krijgt de kans om waarde op de werkvloer te creëeren en te bouwen aan een netwerk van bedrijven om je heen dat jou en elkaar sterker maakt.

 

Ontwikkel je SLIM

Voor zo’n aanpak is het ook mogelijk subsidie aan te vragen bij de SLIM-regeling. SLIM staat voor Samen Leren en Innoveren in het mkb. Hiervan opent in september de derde tranche. Birch kan je begeleiden bij zo’n subsidieaanvraag.

 

Kom proeven

Ben je ondernemer? Kom dan maandagochtend 24 augustus naar Campus Landgoed Zonheuvel in Doorn. Hier maken we kennis en bespreken we onze aanpak en de mogelijkheden. We schetsen de reis die jij als ondernemer af kunt gaan leggen en vervolgens is er een proeverij van de verschillende reisbestemmingen. Je vindt de workshop in het programma onder de naam ‘Presentatie SLIM voor MKB bedrijven’. Je kunt je aanmelden via deze link. Deelname is kosteloos.

 

Programma

9.00 – 9.30 inloop met koffie en thee

9.30 – 11.30 kennismaking met het team en aanpak, en proeverij van het palet van de verschillende projectpartners

11.30 – 12.30 doorpraten over de mogelijkheden voor jouw organisatie

12.30 lunch voor wie wil (op basis van reservering via website)

 

Voor wie?

DGA’s

Directieleden

Management

HR-medewerkers

 

Wie zijn wij?

Wij zijn een team partners van Campus Landgoed Zonheuvel waar ook het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie en SDG House Utrechtse Heuvelrug huizen. Wij zijn mkb-bedrijven op het vlak van HR/loopbaanadvies, organisatieontwikkeling, ecosystemen voor ondernemerschap, training, coaching en dialoogbegeleiding. Onze samenwerking ontstond naar aanleiding van de SLIM-regeling vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die mkb’ers helpt hun bedrijf toekomstbestendig te maken.

Birch begeleidt internationaal consortium in financiering voor volgende fase

Beboste landschappen behouden in nauwe samenwerking met lokale partners. Dat is het doel van de Green Livelihoods Alliance. Het succesvolle programma loopt eind 2020 af. Tijd dus voor de subsidieaanvraag van een vervolgproject met nog meer internationale partijen die zich lokaal kunnen inzetten voor het behoud van waardevolle bossen. Bircher Daphne den Hollander begeleidde de subsidieaanvraag.

Beboste landschappen zijn essentieel voor levensonderhoud van de lokale bevolking, voor bescherming van de biodiversiteit en ze hebben een positief effect op het klimaat. Daarom zet de Green Livelihoods Alliance (GLA) zich in voor het behoud van bebossing in onder andere de Democratische Republiek Congo, Bolivia en Indonesië. In de GLA werken Milieudefensie, Tropenbos International, de International Union for the Conservation of Nature in Nederland en het ministerie van Buitenlandse Zaken samen.

 

Vervolgproject GLA-2

Het programma GLA-1 loopt nu bijna af, dus zochten de samenwerkende organisaties naar iemand die de subsidieaanvraag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het vervolg kon begeleiden. De ambities voor dat nieuwe programma, GLA-2, liegen er niet om. Zo wil het de samenwerking tussen partners verduurzamen, maar ook inspelen op de behaalde successen uit GLA-1. Tot slot wil GLA-2 succesvolle methodieken en interventies opschalen naar andere gebieden.

 

Nieuwe internationale partners

In januari 2020 sloten drie nieuwe internationale organisaties zich bij het tot dan toe Nederlandse consortium aan. De nieuwe partijen zijn Non Timber Forest Products – Exchange Programme Asia, GAIA Amazonas Foundation en Sustainable Development Institute Liberia. Deze organisaties zijn allemaal gevestigd op het zuidelijk halfrond en hebben regionaal een belangrijke functie. Daarom willen de samenwerkende partners dat ook zij binnen GLA-2 een grote rol en stem krijgen. Zo kunnen ze samen meer impact creëren.

 

Dit deed Birch

Het voorstel moest op geheel internationale wijze tot stand komen. Dus deden de zes samenwerkingspartners een beroep op wereldwijde kennis. Ze vroegen uit met welke interventies of veranderingen de ontbossing het best tegengegaan kan worden. 36 mensen uit tien landen dachten en schreven mee aan het voorstel.

Om dit hele proces in goede banen te leiden, schakelde het consortium de hulp van Birch in. Bircher Daphne den Hollander zorgde er ten eerste voor dat iedereen zijn of haar input kon leveren. Ten tweede was haar doel dat de zuidelijke inbreng voldoende aandacht kreeg. En ten derde werd het voorstel volgens de criteria van het ministerie op tijd ingediend. Daphne: ‘Er zit veel energie in dit consortium van zes sterke en complementaire partners. Het mooie in dit proces was dat de inbreng van de Zuidelijke partners op alle niveaus inhoudelijk sterk was. Dus dat stemt mij hoopvol over het besluit van het ministerie.’

 

GLA-2 door naar de volgende fase

Op 12 maart werd het voorstel ingediend bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het voorstel doet het consortium een aanvraag voor 60 miljoen euro voor een vijfjarig programma in veertien landen. Inmiddels heeft GLA-2 te horen gekregen dat ze door zijn naar de volgende fase, van de twintig aanvragers eindigden ze op plek zes. Het maximaal toegekende budget is 46 miljoen euro. De komende maanden gaan ze hun programma verder invullen in samenwerking met het Ministerie en de Nederlandse ambassades in de deelnemende landen.

Birch helpt regio Utrecht bij strategisch personeelsbeleid

Na de succesvolle ontwikkeling van de Human Capital Agenda in Zuid-Holland is Birch de komende maanden actief in de eigen (arbeidsmarkt)regio. Samen met stakeholders uit de triple helix – kennisinstellingen, overheden en bedrijven – van de regio Utrecht werkt Birch toe naar een strategische agenda voor regionaal personeelsbeleid.

De regio Utrecht staat nationaal en internationaal bekend als een aantrekkelijke, sterke economische regio. Tegelijkertijd verandert de arbeidsmarkt de komende jaren. Deels zijn deze veranderingen al in gang gezet door de economische effecten van de coronacrisis. Zo groeit de vraag naar gekwalificeerd personeel in de zorgsector en het onderwijs, terwijl in andere sectoren juist banen verdwijnen.

De regio maakt daarom een gezamenlijke Human Capital Agenda (HCA), die aansluit op de Regionale Economische Agenda (REA). Zo worden de vraag naar en het aanbod van voldoende gekwalificeerde mensen optimaal op elkaar afgestemd. Bovendien helpt het de regio Utrecht ook in de toekomst die sterke economische positie te behouden.

 

De partners

Partijen die samenwerken aan de agenda zijn onder andere: Universiteit Utrecht, Beroepsonderwijs Utrecht (hbo/mbo) en vmbo-scholen, Economic Board Utrecht, Provincie Utrecht, gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum, de U10 en de regio’s Amersfoort en Gooi- en Vechtstreek. Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in een supportteam dat operationeel opdracht en sturing geeft aan Birch. Birch interviewt stakeholders, doet kwantitatieve analyses en formuleert ambities en doelstellingen.

 

Duurzame arbeidsmarktinitiatieven

In 2019 bracht Birch alle arbeidsmarktinitiatieven van regio Utrecht in beeld: er zijn er al veel én ze zijn effectief. Maar dankzij de Human Capital Agenda kan de regio nog duurzamer samenwerken. Zo kunnen de verschillende initiatieven met elkaar verbinden. Bovendien versterken de links tussen verschillende sectoren en heeft de regio meer veerkracht en impact. Daarnaast werd tijdens het onderzoek uit 2019 zichtbaar dat relatief weinig gebeurt op het gebied van-werk-naar-werk transities. Om daar verandering in te brengen, voeren Birch, Hans Corstjens en Ike Overdiep de komende maanden twee pilots uit.

 

Meer lezen?

Op de website van de Economic Board Utrecht vind je het uitgebreide nieuwsbericht over de ontwikkeling van het strategisch personeelsbeleid in de regio Utrecht.

 

 

AI in Zuid-Holland kan voor flinke groei economie zorgen

Zuid-Holland is dé plek om in te zetten op de groei en ontwikkeling van AI. Met de juiste aanpak kan Artificial Intelligence (AI) potentieel voor 3 miljard euro extra groei zorgen in de regio. Dat blijkt uit een onderzoek dat Birch Consultants uitvoerde voor regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter.

In Nederland, en specifiek in Zuid-Holland, gebeurt al veel op het gebied van AI. Vooral binnen onderwijsinstellingen en startups is het gebruik ervan vergevorderd. Tegelijkertijd groeien nog weinig startups door en gaan grote bedrijven relatief langzaam mee in AI-ontwikkelingen. Om te zorgen dat AI voor economische groei in de regio zorgt, zou daarom extra ingezet kunnen worden in specifieke sectoren. Dat concluderen Birch en InnovationQuarter in hun rapport.

 

Economie groeit met AI

In de zorg, industrie, havenlogistiek, tuinbouw en het veiligheidsdomein kan AI de meest positieve invloed hebben. Met AI kunnen die sectoren de komende drie jaar potentieel voor bijna 3 miljard euro extra groei zorgen. Dat beïnvloedt naar verwachting honderdduizend banen. Het grootste deel van die banen gaat niet verloren, juist door om- en bijscholing zal personeel een belangrijke rol innemen en kunnen er ook nieuwe banen bij komen.

Tijd voor investeringen in Zuid-Holland

Nederland heeft een sterke kennispositie en uit het onderzoek blijkt dat dit dus hét moment is om die om te zetten in economische en maatschappelijke waarde. Dat vereist talentontwikkeling, toegepast onderzoek, investering in digitalisering en implementatie van business cases om competitief voordeel op te bouwen. Zuid-Holland is daar een perfecte plek voor: er is een sterke concentratie van relevante sectoren en een actief netwerk van grote bedrijven, startups en mkb. Bovendien zijn er samenwerkingsgezinde kennisinstellingen.

 

Het onderzoek

Voor het onderzoek spraken Birch en InnovationQuarter met veertig organisaties over de uitdagingen en kansen voor AI in Nederland. Daarnaast stonden we specifiek stil bij de kansen voor de Zuid-Hollandse regio. Deze kansen combineerden we vervolgens met grote hoeveelheden data. Daarmee konden we in het onderzoek conclusies trekken over de impact van AI-ontwikkelingen op het ecosysteem van bedrijven, overheid en onderwijs in de regio én op werknemers.

 

Lees het hele rapport

Meer weten over het complete onderzoek en de resultaten? Je vindt het rapport op de site van InnovationQuarter.

 

Twents technisch talent sneller op de juiste plek: een aanvraag bij het RIF

Impact vergroten doe je samen. In 2019 werkten Leonie Oosterwaal en Corine Bos met coöperatie TechWise Twente aan een opschalingsaanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds mbo. In TechWise wordt sinds begin 2014 samengewerkt door twee onderwijsinstellingen (ROC van Twente en Saxion), drie bedrijfsvakscholen (Stodt, Smeot en Remo) en drie werkgeversvertegenwoordigers (VMO, Techniek Nederland en TKT). TechWise is opgezet om de aansluiting tussen het techniekonderwijs en de regionale arbeidsmarkt te verbeteren. Met de eerste mooie resultaten op zak was het voor TechWise in 2019 tijd om nieuwe uitdagingen aan te gaan en door te ontwikkelen. Birch werkte mee aan de ontwikkeling van de opschalingsaanvraag met het doel om Twents technisch talent sneller op de juiste plek te krijgen. Lees hier hoe we dat aanpakten.

SLIM de crisis door

De coronacrisis zet ondernemers voor een grote uitdaging: hoe blijft je organisatie toekomstbestendig en innovatief? Bij Birch weten we zeker dat je daarvoor moet inzetten op de ontwikkeling van je werknemers. Juist nu. De nieuwe SLIM-subsidieregeling helpt daarbij. Wij kunnen brancheorganisaties en ondernemers ondersteunen bij de aanvraag en uitvoering daarvan.

De juiste scholing en loopbaanbegeleiding zijn belangrijk in een duurzaam HR-beleid. Ondernemers die daarmee aan de slag willen, kunnen de nieuwe SLIM-subsidie aanvragen. Ook wel bekend als de ‘stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb’. Met de regeling zetten ondernemers in op werknemers die zich hun leven lang ontwikkelen. De achterliggende gedachte daarvan? Alleen medewerkers en organisaties die zich blijven ontwikkelen, kunnen inspelen op de veranderende arbeidsmarkt.

 

SLIM HR-beleid

Hoe helpt een duurzaam HR-beleid bij een leven lang ontwikkelen? Ten eerste doordat het opzetten ervan inzichten verschaft. In de kennis en vaardigheden van werknemers, de regionale arbeidsmarkt en de wensen van personeel. Ten tweede leiden al die inzichten samen tot een opleidingsplan. Dat plan ziet er voor elk bedrijf anders uit, maar favoriete elementen zijn bijvoorbeeld regelmatige ontwikkelgesprekken, een interne academie of taakroulatie.

 

Hulp bij aanvraag en uitvoering

Birch helpt je graag bij de SLIM-subsidieaanvraag. Momenteel assisteren we al drie brancheorganisaties. Ook bij de uitvoering van het SLIM-project kunnen ondernemers of brancheorganisaties onze hulp inroepen. Dankzij onze ervaring en expertise op het gebied van ecosystemen, weten we het antwoord op veel vragen. Zo helpen we bij het vinden van antwoorden op vragen als: hoe ontwikkelt de regionale arbeidsmarkt zich? Hoe pakken vergelijkbare spelers in de branche dit probleem aan? Wat is de invloed van technologisering? De inzichten die dat oplevert, helpen bij het vormen van een duurzaam HR-beleid.

 

Meer informatie over SLIM?

Bekijk onze flyer of neem contact op met Saskia Vogelaar: Saskia.Vogelaar@birch.nl.

Birch is fit voor 2020

Als team willen we bij Birch zo efficiënt en goed mogelijk presteren voor onze opdrachtgevers. In elke situatie. Ook nu wij en veel van onze klanten thuiswerken, willen we als collega’s extra goed op elkaar kunnen bouwen. Begin maart konden we nog niet weten hoe belangrijk onze teamdag was voor de komende tijd.

‘Birch, Fit For Future 2020’, onder dat motto gingen onze vaste trainer Mark Stam en oud topsporter Herre Zonderland met ons aan de slag. Dat deden we tijdens een zonnige dag op de inspirerende locatie Folkk, een prachtig gerestaureerd kerkje in Lemmer. We gingen samen op zoek naar onze Olympische vorm.

Het Birchteam in Lemmer.

Olympische vorm

Om die vorm te bereiken, hebben we gewerkt aan vijf bouwstenen van succesvolle teams: 1) persoonlijke energie, 2) talent en motivatie, 3) rollen en taken, 4) effectieve relaties en 5) een gemeenschappelijk doel en onderliggende afspraken. Zo bespraken we wat ons energie geeft en kost. Mark en Herre leerden ons daarna hoe te putten uit onze fysieke, mentale, emotionele en spirituele energiebronnen.

We leerden ook dat het heel belangrijk is om na inspanning bewust te herstellen. Met een oefening met squats, ondervonden we dat je door (fysiek) herstel beter presteert. Dit inzicht nemen we mee naar huis: even ‘in het rood gaan’ voor een deadline kan, maar tijd inbouwen voor herstel na afloop zorgt ervoor dat je een volgende keer nóg beter kan presteren!

 

Bedrijfsatleten

Verder bogen we ons over de vraag ‘wat voor bedrijfsatleet ben jij?’. Als antwoord definieerden we vijf rollen binnen Birch en welke taken daarbij horen. Vervolgens gingen we in gesprek wat de huidige verdeling is tussen die verschillende rollen en wat voor ons wenselijk zou zijn. Met een heldere rolverdeling en duidelijke afspraken over taken, kunnen we als team efficiënter presteren!

 

Pitch fan ‘e Lemmer

Bij de afsluiting van de dag werden we uitgedaagd om in drie groepjes een pitch over Birch uit te denken. Daarin werkten we onze visie op het Birchteam uit voor de komende twaalf tot achttien maanden. De drie pitches waren heel verschillend: van voetbalteam-analogie tot berkenboom-analogie en het derde team presenteerde heel helder wat onze mogelijke afspraken zouden kunnen zijn als team de komende tijd.

Wat al onze visies samenvat? Een van de Friese uitspraken die we verzonnen voor de pitches: Sin en wille kenne folle tille! Als je er plezier in hebt, kun je veel aan! Dit zetten we zeker in de komende, onzekere tijd, waarin we meer dan ooit op elkaar als team zullen bouwen.

 

Blog: Hoe een algoritme helpt bij inzichten voor beleid

Beleid is maatwerk. Of het nu voor de overheid, het bedrijfsleven of het onderwijs is. Artificiële intelligentie (AI) lijkt voor een beleidsmaker niet direct een logisch hulpmiddel. En inderdaad, menselijke intelligentie is en blijft het belangrijkste ingrediënt bij strategische keuzes. Maar AI kan een mooie aanvulling zijn. Dat bewezen Birchers Alexander Kern en Bas van der Starre recent met een experiment voor Regieorgaan SIA. Ze vertellen erover in deze blog.

Bas (vooraan) en Alex (bij het scherm) presenteren de resultaten van hun AI-experiment bij Regieorgaan SIA.

Als een hogeschool geld nodig heeft voor praktijkgericht onderzoek, doen de onderzoekers vaak een beroep op financiële ondersteuning van Regieorgaan SIA. In eerdere opdrachten voor Regieorgaan SIA onderzochten we beleidskeuzes op basis van bestaande data, maar eind 2019 zou onze rol anders zijn. Wij mochten met een AI-experiment de data van het projectportfolio van het Regieorgaan SIA verrijken.


Puzzel leggen

Duizenden projecten categoriseren volgens de vier thema’s van het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet. Dat was de uitdaging voor Regieorgaan SIA. Uit ervaring weten ze dat een uitvraag bij onderzoekers een lang en intensief proces is. Hetzelfde geldt voor zelf handmatig projecten categoriseren. Maar de noodzaak was er wel, want het is nuttig om bij de invoering van nieuw beleid snel overzicht te krijgen van onderzoekers die daarop aansluiten. Bovendien geeft zo’n nieuwe categorisering inzicht in de positie en verdeling van door Regieorgaan SIA gesteund onderzoek. Wij hoorden over dit dilemma en dachten dat we met hulp van AI de puzzel slim konden leggen.


Model gebouwd

Samen met Regieorgaan SIA ontwikkelden we het idee om met een AI-tekstanalyse de projectportfolio te categoriseren in de nieuwe thema’s. Alexander, die nu masterstudent AI is, organiseerde bestaande algoritmen tot een model voor de tekstanalyse. Daarna voerden we het model honderd projectplannen en beleidsstukken die duidelijk binnen een van de vier thema’s van het innovatiebeleid vielen. Via een slimme vergelijking kon het algoritme daarna ook andere teksten thematisch indelen.


800 documenten indelen

Hoe het model precies werkte? Als het genoeg woorden identificeerde die bij een thema pasten, dan deelde hij ze daarbij in. Denk dan bijvoorbeeld aan de woorden ‘kassen’ en ‘watermanagement’ voor het thema ‘Landbouw, Water en Voedsel’ (zie kader). Uiteindelijk passeerden 800 projecten en trajecten de ‘ogen’ van ons model. Dat maakte vervolgens deze indeling:

Het werkt!

Wij kijken inmiddels terug op een geslaagd experiment. Met relatief weinig trainingsdata kon ons model de projecten van Regieorgaan SIA indelen binnen het innovatiebeleid. Ook laat het duidelijk zien wanneer een project niet binnen de thema’s van het innovatiebeleid past. Natuurlijk waren er ook de teksten waar ons model niet uitkwam. Dat bevestigt dat dit voor ons alleen nog maar het begin van ons experiment met kunstmatige intelligentie is. Inmiddels zijn we bezig met nieuwe use cases om onze methodes voor tekstanalyses verder te ontwikkelen. Klinkt dat interessant? Neem dan eens contact op.

 

Voor de liefhebber

Bent u thuis in kunstmatige intelligentie en in machine learning? Dit was onze werkwijze:
we hebben alle teksten gelemmatiseerd en gevectoriseerd op basis van termfrequentie –
inverse documentfrequentie. Daarna hebben we vijf modellen getraind, twee
probabilistisch, twee lineair en één neighbour-based, en losgelaten op de rest van de
tekst. Door die vijf modellen te laten ‘stemmen’ en alleen bij grote meerderheid een
project in een thema in te delen kwamen we op een afgewogen resultaat.