Verdienen met verandering: de potentie van het Groeifonds

De verkiezingen zijn achter de rug en de eerste contouren van mogelijke formaties worden zichtbaar. Jan Peter van den Toren en Bas van der Starre kijken alvast vooruit: wat betekent dit voor welvaart en welzijn in Nederland? Lees het in deze eerste blog in een reeks van drie.

De coronacrisis gaf ons een nieuwe kijk op overheidsgeld. In plaats van bezuinigen, investeert Nederland zichzelf de crisis uit. Natuurlijk met de coronasteunpakketten, maar ook met het al in 2019 opgerichte Groeifonds. Bij Birch zijn we blij met dit fonds, dat veel verder kijkt dan overleven maar juist vernieuwing en verandering aanjaagt op de gebieden zorg, klimaat en voedsel.

 

Meer welvaart én welzijn

De investeringen uit het fonds zijn bedoeld voor projecten gericht op kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Zo moet het fonds uiteindelijk voor een positief effect op onze welvaart zorgen. Een prikkelende belofte. Wiebes zei tijdens de lancering: ‘Nederlanders moeten het gaan voelen in hun portemonnee.’

 

Het fonds sluit ook aan bij de groeiende aandacht voor brede welvaart. Oftewel: niet alleen een hoger BBP en meer economische groei, maar ook toenemend welzijn. Denk aan meer inkomensgelijkheid, vrije tijd, gezondheid, beter onderwijs en een goede kwaliteit van de leefomgeving.

 

Investeren in samenwerking

Het Groeifonds focust op hechte samenwerkingen tussen overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen, zodat zij elkaar kunnen versterken en voorstuwen.  Dat blijkt wel uit het soort projecten dat gesteund wordt. De programma’s hebben veel deelnemende partijen, een waarde van minimaal 30 miljoen euro en dus een grote scope. Ambitieus. Uit onze eigen advieservaring weten we dat het een uitdaging is om met een consortium een groot investeringsprogramma samen te stellen.

 

Groei voor alle regio’s

Toch is het een goed idee om te focussen op zulke grote projecten en samenwerkingen. Het sluit ook aan bij de visie van Birch, waarbij we kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven koppelen in een ecosysteem. Het is dé manier om economisch welvarende regio’s te versterken en juist de zwakste regio’s bij te trekken.

 

Inmiddels zijn er veertien projecten ingediend bij de beoordelingscommissie, ieder met een unieke combinatie van economische en maatschappelijke opbrengsten. Van de ontwikkeling van kwantumtechnologieën tot verantwoorde toepassingen van AI.

 

Bewaken van brede welvaart

Nu wordt het spannend. Want hoe bepaalt de commissie van het Groeifonds of een project economisch én maatschappelijk bijdraagt? Het kabinet gaf bij de lancering van het fonds aan dat het BBP de belangrijkste indicator is of een project steun krijgt. Maar als de commissie alleen naar het BBP kijkt, loop je de kans dat investeringen die goed zijn voor de leefbaarheid en welzijn worden overgeslagen.

 

Gelukkig krijgt de commissie ook ondersteuning van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal Cultureel Planbureau. Die zijn van nature waakzaam op leefbaarheid en welzijn en hebben veel ervaring met onderzoek naar brede welvaart. Hun rol is dus belangrijk voor een goede selectie. Als dat lukt, heeft Nederland met het Groeifonds een mooi instrument toegevoegd aan het innovatiebeleid.

 

Uitweg uit de crisis

Het Groeifonds is een belangrijk middel om tijdens én na de crisis de vernieuwing van de economie te versnellen. In die zin past het ook ten tijde van een crisis: bedrijvigheid die verouderd is en niet meer goed past in Nederland verdwijnt en mensen raken hun werk kwijt. Voor hen is dat ingrijpend, maar het maakt hen wel vrij voor werk dat toekomst heeft. Bovendien verleggen investeerders hun geld naar bedrijven die verder zijn in verduurzaming en digitalisering.

 

Overigens is het Groeifonds van 20 miljard euro, dat naast het reguliere beleid een enorme impuls zou geven, in omvang van de troon gestoten door de enorme steunpakketten die de overheid heeft ingezet om de gevolgen van de Coronacrisis te dempen. Volgens de Algemene Rekenkamer staat de teller daarvan nu op 57 miljard euro. Vernieuwing blijft daarmee extra belangrijk.

 

Hoe het Groeifonds vernieuwing extra ondersteunt?  Het blijkt dat een combinatie van publieke en private investeringen – zoals het geval bij de projecten die door het Groeifonds gesteund worden – sneller tot praktische toepassingen van innovaties leiden. Die nieuwe toepassingen jagen ook weer eerder nieuwe bedrijvigheid aan, en daarmee economische groei en toename in welzijn.

 

De formatie en het Groeifonds

We zijn benieuwd naar de eerste toekenningen van de Commissie, die binnenkort worden verwacht. En natuurlijk ook naar wat het nieuwe kabinet straks doet met het Groeifonds. Van de grote partijen zetten VVD en CDA het Groeifonds in hun verkiezingsprogramma voort. Maar D66, de nummer twee na de verkiezingen, wil een deel van de investeringen van het fonds verschuiven naar mobiliteit. En ook andere partijen willen een deel van de investeringen anders inzetten. GroenLinks op bereikbaarheid, de PvdA op openbaar vervoer, SP op het milieu en CU op onderwijs in de regio. Het zou jammer zijn als een deel van het geld zonder publiek-private samenwerking wordt uitgekeerd. Want juist waar publieke en private investeringen vermengen, gaat Nederland economisch én maatschappelijk vooruit.

Van verkiezingen naar brede welvaart in Nederland?

Welk effect hebben de verkiezingen en de formatie straks op welvaart en welzijn van Nederlanders? Dat is onze dagelijkse business en politieke verschuivingen kunnen positieve verandering aanwakkeren of juist dempen. Er zijn meerdere thema’s waarop Birch dagelijks actief is en waar een nieuw kabinet veel invloed zal hebben. Jan Peter van den Toren stipt er drie aan.

Allereerst het Groeifonds. Dat is in 2020 gestart met een ongekend budget van 20 miljard euro als aanjager van innovaties bij transities rond zorg, klimaat en voedsel. Door de coronacrisis is het vinden van nieuwe verdienkansen extra belangrijk geworden – maar gaat het meeste geld nu naar het overeind houden van bestaande bedrijvigheid. Met de verkiezingen is het spannend of een nieuw kabinet ook echt 20 miljard blijft uittreken voor het Groeifonds. Van de grote partijen zetten VVD en CDA het Groeifonds in hun verkiezingsprogramma onverminderd voort. Andere partijen willen een deel van budget verschuiven.

 

Brede welvaart

We kijken ook met heel veel belangstelling welke visie een nieuw kabinet zal hebben op brede welvaart en de balans in de samenleving. Maar we waren blij verrast toen we, samen met onderzoeksbureau Conclusr, in 2019 juist van VNO-NCW en MKB-Nederland het verzoek kregen om onderzoek te doen naar spanningen in de samenleving. Ons onderzoek droeg weer bij aan hun nieuwe visie ‘Ondernemen voor Brede Welvaart’.  In 2019 zagen wij bij ondernemers meer ruimte voor de overheid en meer oog voor iedereen die niet makkelijk meekomt in grote veranderingen. Een belangrijk agendapunt voor een nieuw kabinet, dunkt me.

 

De rol van de regio

Dé ontwikkeling waar wij als adviesbureau aan de frontlinie staan, is de grotere rol van de regio. We monitoren met onze partners de governance van Regio Deals en hoe regio’s de huidige crisis opvangen. We begeleiden ook andere regionale samenwerkingen zoals human capital agenda’s en gebiedsagenda’s. De regio is hot en happening. In de verkiezingsprogramma’s is het best stilletjes daarover. Alleen het CDA wil een minister van Regionale Ontwikkeling en de ChristenUnie wil de Regio Deals voortzetten. Wij zijn benieuwd: is het een signaal dat de centrale overheid de touwtjes weer aan gaat trekken? Of zal aan deformatietafel blijken dat het kabinet toch de regio nodig heeft?

 

De komende dagen diept Jan Peter de ontwikkeling deze drie onderwerpen uit in een speciale blogreeks over de formatie.

 

 

 

Eerste evenement vanwege 10 jaar Birch

10 jaar Birch willen we vieren, daarom delen we dit hele jaar onze kennis tijdens diverse evenementen. Het eerste was ons Human Capital Agenda-event op 12 februari. Drie Human Capital-experts, mbo-studenten voor professioneel camerawerk en natuurlijk onze eigen blik op HCA; echt een feestje!

De komende periode zal de economie heftig door elkaar worden geschud. Dan is het van levensbelang dat je als de drie O’s in een regio weet wat je aan elkaar hebt. En dat je dat hebt afgesproken in een Human Capital Agenda. Met dat onderwerp centraal, was het podium dit keer voor de HCA-community die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Drie HCA-experts uit die community deelden hun kennis met de tientallen (digitale) aanwezigen.

Nieuwe HCA-inzichten
De experts waren Marian Thunnissen, lector aan de Fontys Hogeschool, Robert Strijk, gedeputeerde van de Provincie Utrecht en Jeffrey van Meerkerk van Manpower Group en voorzitter van taskforce HCA Zuid-Holland. Zij deelden de laatste inzichten over de ontwikkeling in leven lang ontwikkelen. Marian Thunnissen wees op de enorme uitdaging die ligt in leven lang ontwikkelen. Ze vertelde over haar onderzoek naar governance: hoe kun je zorgen dat iedereen zijn rol weet (zoals in een zwerm spreeuwen iedere vogel precies weet waar te vliegen). Zonder in een discussie over ‘de aanvoerdersband’ te belanden. Robert Strijk verwoordde de overgang van arbeidsmarktbeleid naar Human Capital Agenda: aansluiten bij de behoeften van ondernemers en de kansen die zij zien. Als je weet waar de economie naar toe beweegt kun je je human capital daarop laten aansluiten, gaf ook Jeffrey van Meerkerk aan.

Professionele opname
Het event had een bijzondere set-up. Het vond plaats in Theater de Vorstin in Hilversum en werd daar professioneel gefilmd door medewerkers van werk-leerbedrijf Stage-X24. Hun begeleider Sytse van der Harst vertelde de tientallen deelnemers die het event vanuit huis bijwoonden dat veel studenten audiovisuele techniek van mbo Hilversum in het theater hun state of eindexamen doen. Onze opname deze middag werd verzorgd door vijf studenten voor video, edit en audio.

Uitzwaaimoment Leonie
Een extra omlijsting vormde het vertrek van collega Leonie Oosterwaal. Na vijf jaar Birch maakte zij begin februari de overstap naar Provincie Utrecht om uitvoering te geven aan, hoe kan het ook anders, de Human Capital Agenda Regio Utrecht. Leonie was als speciale gast aanwezig in de studio waar we spraken over haar loopbaan in de arbeidsmarkt: van lobbyist, via adviseur nu naar uitvoering bij de provincie.

Meer feestelijkheden
Het jubileumjaar is nu echt van start! Houd onze website en LinkedIn pagina in de gaten voor meer activiteiten in het kader van ons jubileum.

Birch bestaat 10 jaar en viert dit met een HCA Event

Vrijdagmiddag 12 februari HCA-event (15.00 – 16.30 uur)
Ter gelegenheid van ons jubileum bereiden wij een speciaal programma voor rondom het onderwerp Human Capital Agenda’s. Op vrijdagmiddag 12 februari organiseren wij met en voor onze community een feestelijk programma vol informatie over de toekomst van HCA’s, praktische voorbeelden en netwerkgelegenheid. Meld je aan!

Uitnodiging HCA event feb 2021

10 jaar Birch!

Van het Chemiecluster in Eemsdelta tot de human capital agenda van de regio Utrecht. Birch bestaat 10 jaar, en er zijn in die tijd veel mooie klussen voorbijgekomen. Eigenaar en oprichter Jan Peter van den Toren blikt terug én natuurlijk vooruit.

 

 

 

 

 

 

Het voelt nog niet eens zo lang geleden, maar het was echt in 2011 dat Ralph Menzing, Bob Stassar, Guus Frericks en ik onze ambities op het terrein van advies en venturing samenbrachten. Na de start van Birch Caring Ventures in 2010, richtten we in 2011 Birch Consultants op. De verwijzing naar de berk als snelgroeiende boom paste bij ons. We wilden nieuwe ondernemingen sneller laten groeien om zo nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen naar de markt te brengen.

 

Wereldverbeteraars

Eigenlijk had het bedrijf ook best Birch Caring Consultants kunnen heten. Vanaf het begin richtten we ons opdrachten die zouden bijdragen aan duurzaamheid en goede sociale verhoudingen. In het begin pakten we ook alles aan: ook zonneparken in Zuidelijk Afrika, waterzuivering in rietvelden en het spoor in de provincie.

 

De triple helix

Drie oprichters hebben inmiddels hun activiteiten verlegd. En Birch Consultants heeft een heldere focus gekregen in de triple helix. Als toegewijde onderwijsmensen, ongeduldige ondernemers en breedkijkende overheidsbestuurders het eens moeten zien te worden, zijn wij in ons element. We hebben nog steeds een team van mensen uit al deze werelden, en dat helpt. En dat doen we van de Eemsdelta tot Zeeuws-Vlaanderen.

 

Human capital agenda’s

Er waren ook verrassingen. Er werken altijd collega’s bij Birch die verstand hebben van innovatie. Maar ook mensen die de wondere wereld van arbeidsmarkt en sociale partners van huis uit kennen. Dat maakt dat we vanaf het begin werden gevraagd voor analyse en advies rond de arbeidsmarkt. En nu voor human capital agenda’s (HCA).

 

Juist de combinatie van innovatie en human capital past ons goed. Innovatie maakt het mogelijk om Nederland duurzamer en socialer te maken, maar gaat ook gepaard met verlies van werk op de ene plek en groei op de andere. Als jongeren goed worden opgeleid en werkenden de kans hebben zich bij te scholen of van plek A maar plek B te gaan, steunt dat de vernieuwing van de economie.

 

Weerbaar uit de crisis

Corona zal dit jaar de vernieuwing alleen maar versnellen. Birch werd opgericht in 2011, tijdens de tweede dip van de vorige crisis. Nu we tien jaar bestaan zit Nederland opnieuw een ongekend onzekere periode. Ondanks de verdrietige aanleiding zijn we ook wel weer trots dat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en dertig regio’s met ons samenwerken. We brengen de gevolgen van de crisis voor regionale ecosystemen in beeld en delen met elkaar hoe Nederland weerbaar en wendbaar uit de crisis kan komen. Het past bij ons: van data en dashboards tot platforms en governance.

 

De Birch-community

We hebben in tien jaar zo’n 400 opdrachten uitgevoerd voor honderden opdrachtgevers. Zo’n dertig adviseurs hebben bij ons het vak geleerd of doorgegeven. En ik ben trots op het team waarmee Birch nu zijn tweede decennium ingaat.

 

Dit is ook hét moment om met het netwerk dat we de afgelopen tien jaar hebben opgebouwd, stil te staan. Bij die afgelopen tien jaar, maar ook vooral bij de nieuwste ontwikkelingen en volgende stappen. Als eerste nodigen we op 12 februari onze ‘HCA-community’ uit. We horen van elkaar de laatste ervaringen over hoe ambitieuze HCA’s met slimme interventies veel waarde kunnen toevoegen aan mensen en economieën.

 

Ook meepraten?

We organiseren het hele jaar door bijeenkomsten – houd onze nieuwsbrief in de gaten!

 

 

EE Masterclass: breng de sterktes en zwaktes van je regionale ecosysteem in kaart

Stel, je bent beleidsmaker en je wilt de welvaart in de regio stimuleren. Dan wil je dat bedrijven kansen voor innovatie herkennen en realiseren, talent naar de regio trekken en regionale netwerken structureren. Maar waar begin je? De Masterclass Entrepeneurial Ecosystems (EE) helpt je concreet op weg.

De EE masterclass is voor regionale leiders en aanjagers in de publieke en private sector. Aan de hand van een reeks lessen krijgen zij het perspectief, de methodologie én praktische instrumenten aangereikt zodat ze zelf entrepreneurial ecosystems kunnen opzetten. Daarmee kunnen zij welvaart in de regio stimuleren. Kortom: de masterclass levert een denk- en doekader op voor regionaal-economisch beleid.

 

Wetenschap en praktijk

Dit voorjaar organiseert Birch samen met de Universiteit Utrecht de derde masterclass EE. De masterclass bestaat uit vijf lesdagen. Een keer per maand komt de klas van zo’n tien tot vijftien personen samen om interactief te leren. De lessen zijn altijd een mix van wetenschap en praktijk. Zo is er bijvoorbeeld veel ruimte om de (eigen) casuïstiek uit regio’s binnen en buiten Nederland te bespreken. Bovendien zorgt prof. Erik Stam voor de wetenschappelijke basis.

 

Nieuwe kennis en vaardigheden

Dit levert deelname aan de masterclass EE je op:

  • de nieuwste perspectieven in de ontwikkeling van Entrepreneurial Ecosystems
  • begrip van de aard van ondernemerschap en een ondernemende houding
  • bekendheid met state-of-the-art beoordelingsmethodologieën en praktische instrumenten
  • inzicht in beleidsprocessen en mogelijke interventies
  • kennis van de meest relevante casussen van beleid in Nederlandse en internationale regio’s

 

Docenten uit de praktijk

Bij alle onderwerpen zijn gastdocenten uitgenodigd om hun expertise te delen. Leerlingen leren over entrepeneurial ecosystems doordat de gastdocenten hun aanpak van maatschappelijke uitdagingen delen. Ook vertellen zij over de manieren waarop ze met een regionale ontwikkelingsmaatschappij ondernemerschap aanjagen. Daarnaast gaat het natuurlijk over de kracht van een triple-helix organisatie in een regio.

 

Ook meedoen?

We hebben nog plaats voor twee deelnemers! Meer informatie over de masterclass, bijvoorbeeld de lijst met gastdocenten, is te vinden op de informatiepagina over de EE Masterclass.  Andere vragen? Neem dan contact op met Dolfine via 06 46 506 506 of dolfine.kosters@birch.nl.

 

Het programma

De data, tijden en thema’s van de masterclasses zijn:

  • 28 januari 13:00-18:00: Inleiding Entrepreneurial Ecosystems, een denk- en doekader (incl. borrel)
  • 25 februari 13:00-18:00: Talent en kennis in de regio (incl. borrel)
  • 25 maart 13:00-18:00: Financiering en regionaal beleid (incl. borrel)
  • 20 mei 15:00-20:00: Concurrentiekracht en maatschappelijke uitdagingen (incl. warme maaltijd)
  • 1 juli 15:00-20:00: Governance (incl. warme maaltijd)

 

 

Birch breidt uit!

We hebben veel leuke projecten op de planning staan het komende jaar bij Birch! Daarom is er ruimte voor een nieuwe junior consultant. Werk je graag bij een klein, maar groeiend adviesbureau met een uitgesproken visie op de aanpak van maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken bij overheid, bedrijven en kennisinstellingen, ga dan hier naar de vacature.

Regio’s en Rijk leren samen van Regio Deals

Rijk en regio leren graag van elkaar in Regio Deals, ook in tijden van corona. Dat bleek wel uit de hoge opkomst bij de digitale labsessies van de Regio Deal Lab Governance. Het consortium van Universiteit Utrecht, Tilburg University, Berenschot en Birch begeleidt regionale samenwerkingsverbanden bij het leren van de Regio Deals.

Rijk en regio’s werken sinds 2018 in Regio Deals aan vraagstukken over welvaart en leefbaarheid in de regio. Belangrijke thema’s zijn economie, leefomgeving, samenleven en gezondheid. Na een 1e en 2e tranche, sloot deze zomer een 3e tranche Regio Deals. Bij het Regio Deal Lab Governance leren deelnemers van de deals en monitoren ze governance. Bij de eerste twee tranches waren de governance labs een groot succes, en dus startte in opdracht van ministerie BZK ook voor de derde tranche een Regio Deal Lab Governance.

 

Leren van en met elkaar

Net als bij voorgaande tranches wordt gebruik gemaakt van de peer review methode. Dit maakt onderling uitwisselen en leren mogelijk. De online sessies bewijzen dat je elkaar niet in levenden lijve hoeft te ontmoeten om van elkaar te leren. Dolfine Kosters, consultant bij Birch en actief betrokken bij de Regio Deal Labs, merkt op dat leren met elkaar ook digitaal kan. ‘We werkten afgelopen jaar, toen we nog fysiek konden samenkomen, vaak met hulp van de peer review-methode vraagstukken uit.’

 

Digitaal samen voor de Regio Deals

De peer review methode blijkt digitaal ook goed te werken. In deelsessies staan mensen uit diverse regio’s en van verschillende departementen stil bij een governancevraag van een van de deelnemers. Onder leiding van een moderator doorlopen de kleine groepen de stappen van peer review methode. Bij de labsessies is ook Natalie Burgers aanwezig. Zij is hoofd afdeling regio en leefbaarheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Zij benadrukte dat het belangrijk is dat regio’s en Rijk elkaar scherp houden.

 

Hoe verder

Net als bij de eerste twee tranches begeleidt het consortium van Birch, Berenschot, Universiteit Utrecht en Tilburg University voor de deals uit de 3e tranche het Regio Deal Lab Governance. Zij begeleiden de regio’s en het Rijk in opdracht van het ministerie van BZK. Deelname is vrijwillig. Het consortium leverde in november 2020 aan BZK tussentijdse leerpunten over governance in Regio Deals. Deze inzichten zijn input voor de voortgangsrapportage die de Tweede Kamer in januari 2021 bespreekt. Wordt vervolgd dus!

Zwalk werkt aan langjarige koers

Zwalk is nu bekend maar succes is niet gegarandeerd. Net als veel plekken in Nederland kijkt de regio naar haar toekomst. Birch is gevraagd om een strategische meerjarenagenda op te stellen. Gemeente Zwalk voegt zich in de Atlas der Gemeenten tussen Aa en Hunze en Zwijndrecht en wil op zoek naar haar regionaal dna. De burgemeester, Matthijs van Nieuwkerk, aan de start van dit proces:

‘Graag ga ik met Birch aan de slag om succesvolle concepten uit mijn eerdere functies toe te passen in een aansprekende strategie: Zwalk Zwaait Door’’

Thema’s en opgaves

Belangrijke thema’s in de agenda zijn economische structuur, human capital en innovatie. Allereerst de economische structuur. In de agenda kijken we naar aanwezige beroepen en sectoren. We interviewen pepernootbakkers en pakpapierpakkers. Sectoren die centraal staan zijn kolen, installatiesector (schoorstenen, dakbedekking) en de maritieme en logistieke sector. Waar verdient Zwalk in de toekomst haar brood mee?

Ten tweede de investeringen in human capital. Deze staan hoog op het verlanglijstje. Nu wil ieder kind later in Zwalk werken maar blijft haar werfkracht zo groot? Zwalk wil ook een inclusieve arbeidsmarkt voor alle pieten. Daarin gaat veel aandacht uit naar digitale vaardigheden. Dit alles om plaats-, tijd- en leeftijdsonafhankelijk te kunnen (thuis)werken. De impact van een passende baan is enorm; dit maakt slimme en gelukkige pietjes en draagt bij aan de brede welvaart.

Zwalk zet in op innovatie. Een van de ideeën die we verder onderzoeken, is het automatiseren van de pakjeskamer in het pietenhuis. Ook kunstmatige intelligentie wordt verder toegepast. Op basis van digitale leeromgevingen – waarin de kinderen eerder dit jaar thuisonderwijs volgden – is een analyse gemaakt: welk cadeau past bij welk kind? Zwalk is een pilot gestart in algoritmes voor schoencadeautjes en wil dit idee exporteren naar andere regio’s, samen met strategische partners die nu druk zijn alles op tijd te bezorgen. 

Proces

Aan het begin van het proces verzamelen we wensen en belangen via schriftelijke input. In het proces betrekken we alle partijen uit de trippel trappel helix. De belangrijkste stakeholder in het proces is de jeugd. Zij hebben met het zetten van hun schoen een grote economische voetafdruk en zijn een aanslag op het bruto binnenshuis product (het huishoudboekje). Een van de ouders reageert: ‘Het rendement-denken zit er al vroeg in bij onze kinderen. Kinderen zijn zich bewust van de invloed van een aantrekkelijke verlanglijst op de grootte van hun cadeaus’. We gaan voor een verbindende agenda en zullen Dieuwertje blokkades benutten als bron van dialoog. Om de belangen en verlangens van alle inwoners van Zwalk te horen, organiseren we O-kom-er-eens-kijken-sessies. In deze ronde tafel gesprekken bespreken we de conceptagenda met elkaar. In de laatste fase zal Pietje Precies het geheel reviewen.

Resultaat en oplevering

De strategische agenda ‘Zwalk Zwaait Door’ wordt voorzien van een begroting in klinkende chocolademunten. Birch presenteert deze keer de ambities, doelen en activiteiten in een ‘zie-de-maan-schijnt-door-de-doelenboom’. Betrokkenen kunnen bladeren in de interventiecatalogus, waarin zowel activiteiten staan die verleiden (‘de wortel’) als activiteiten die richting geven (de ‘staf’). Bij de oplevering is aandacht voor passende governance, met aandacht voor alle Democrapietjes in de gemeenteraad van Zwalk. Een van de gemeenteraadsleden van Zwalk ziet uit naar het proces: ‘Voor ons is zo’n strategische agenda best taai-taaie kost, maar met elkaar maken we er chocola van’. De specifieke oplevervorm blijft een surprise. Wel is bekend dat rijmpiet meeschrijft aan de narrative. We streven naar een compact document waarin we voor onderbouwing en toelichting verwijzen naar pepernoten[1]onderaan de pagina.

[1] Deze pepernoot is ingevoegd als voorbeeld.

Delft beste plek voor ondernemerschap. Steden met universiteiten aan de top

Delft is de beste plek voor ondernemerschap. Daarna volgen Zuidoost-Noord-Brabant (Eindhoven), Amsterdam, Leiden en Groningen. Dat blijkt uit de Entrepreneurial Ecosystem Index (EE Index) van Universiteit Utrecht en Birch Consultants. Deze regio’s maken een grotere kans om sterker uit de coronacrisis te komen.

Regio’s die hoog scoren op de EE Index maken economische wendbaarheid mogelijk. Dat betekent dat ze een gunstig klimaat hebben voor economische bedrijvigheid, groei en ontwikkeling. Er is ruimte voor ondernemerschap: individuen die kansen zien en omzetten in waarde, zoals startups en innovatieve projecten. Regio’s met een sterk ecosysteem voor ondernemerschap kwamen een aantal jaar geleden al sterker uit de financiële crisis. Goed scorende regio’s op de EE Index hebben in deze tijd meer kans om economisch sterker uit de coronacrisis te komen.

 

Belang van universiteiten

Wat Delft, Zuidoost-Noord-Brabant, Amsterdam, Leiden en Groningen gemeen hebben? Universiteiten. Daar worden innovatieprojecten geleid en netwerken aangejaagd – twee belangrijke ingrediënten voor een weerbare economie. Daarnaast zorgt een universiteit voor hoogopgeleid talent in de regio, ook een belangrijke factor voor een ecosysteem van ondernemerschap.

 

Investeren in succesfactoren

De onderzoekers hopen met de EE Index beleidsmakers te inspireren. Door gericht te investeren in elementen van het ecosysteem kunnen regio’s sterker uit de coronacrisis komen. Het gaat om factoren als bereikbaarheid, opleidingsniveau, kennisontwikkeling, de toegankelijkheid tot diensten en de vraag uit de markt. Met de index kan een regio zien waar zij staat en met de elementen zien wat zij moet doen om economisch wendbaarder te worden.

 

Hoe de index tot stand komt

De EE Index is gebaseerd op de entrepreneurial ecosystem-benadering. Binnen die benadering wordt de economie gezien als een dynamisch netwerk. Daarin bepalen tien elementen in samenhang hoe goed ondernemerschap wordt gefaciliteerd: formele instituties, ondernemerscultuur, infrastructuur, vraag, netwerken, leiderschap, talent, financiering, kennis en diensten. Voor elk van deze elementen krijgt een regio een cijfer, die bij elkaar opgeteld leiden tot een positie op de ranglijst. De index is gebaseerd op cijfers uit 2019.

 

In 2018 ontwikkelden de Universiteit Utrecht en Birch de eerste EE Index. Deze maakt dit jaar onderdeel uit van het onderzoek Economische Veerkracht van Regio’s (EVER). Daarin bundelen Universiteit Utrecht, Universiteit Tilburg en Birch Consultants hun krachten om te onderzoeken hoe regio’s weerbaar en wendbaar uit de coronacrisis komen.

 

Meer lezen?

We hebben het onderzoek voor de EE Index samengevat in de slideshow Entrepreneurial Ecosystem Index 2020 – Birch en USE. Neem voor vragen contact op met Elmar.Cloosterman@birch.nl of E.Stam@uu.nl