Birch blijft groeien!

Birch viert dit  jaar haar 10 jarig bestaan. Een jaar waarin we een duidelijke groei ambitie voor de toekomst hebben. En daarvoor zoeken we nieuwe collega’s die mee willen bouwen en impact creëren.  Werk je graag bij een klein, maar groeiend adviesbureau met een uitgesproken visie op de aanpak van maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken bij overheid, bedrijven en kennisinstellingen, ga dan hier naar de vacatures.

Maak jij het verschil?

Zo komen Brabantse startups aan de Europese top

Ondernemerschap is van groot belang voor regionale economieën. Dat weet ook Braventure, kickstarter voor startups in Brabant. Daarom vroegen Braventure en de provincie Noord-Brabant aan Birch en de Universiteit Utrecht om te onderzoeken hoe goed de voedingsbodem voor startups nu is in Brabant. Wij brachten het in kaart en deden aanbevelingen.

Braventure helpt startups in Noord-Brabant op weg. Het is een samenwerkingsverband van dertien regionale opleidingsinstituten voor hoger onderwijs, ontwikkelingsmaatschappijen, de provincie Noord-Brabant, startups en ondernemers. Zij werken aan een sterk ecosysteem met genoeg kennisdeling, talent, financiering, ondernemende werknemers, sterke netwerken en samenwerking.

 

De vraag van Braventure en de provincie aan Birch was: hoe verbeteren we de voedingsbodem voor startups en scaleups in Brabant? Collega’s Elmar Cloosterman en Bas van der Starre onderzochten en analyseerden het samen met Erik Stam van de Universiteit Utrecht.

 

Ondernemerschap en kennis

In vergelijking met andere Nederlandse regio’s heeft Brabant al een sterk ecosysteem voor ondernemerschap. Zo zijn de tien elementen voor ondernemerschap goed vertegenwoordigd, waaronder bijvoorbeeld talent en leiderschap. Ook qua kennis scoort Brabant boven het Nederlandse gemiddelde. Er zijn bijvoorbeeld meerdere private organisaties met grote research & development budgetten, zoals ASML en Philips. Ook wordt er bovengemiddeld aan onderzoek en innovatie gedaan.

 

Keisterk in Europa?

Toch behoort Brabant nog niet tot de Europese top. In vergelijking met andere Europese ecosystemen staat de regio op de 23e plek. We zagen dat Brabant al goed scoort op infrastructuur, bereikbaarheid en ondernemerschapscultuur. Wel kan het beter op het gebied van kennisinvesteringen, leiderschap en talent.

 

Een gedeeld doel vinden

Hoe kan Brabant het ondernemerschap in de regio versterken? Onze aanbeveling: vind samen met de regionale stakeholders een common ground – of gedeeld doel – voor het Brabantse ecosysteem. Daaruit volgen dan acties die weer passen bij de verbeterpunten die wij ook signaleerden, zoals het versterken van kennisontwikkeling, netwerken en de aanwezigheid van talent. Deze mooie uitdaging gaan de samenwerkende partijen van Braventure nu aan.

 

Bekijk voor alle analyses en aanbevelingen ons volledige rapport ‘The-Brabant-Ecosystem-UU-and-Birch.’

 

Quantum Delta NL sleept 615 miljoen euro binnen bij Groeifonds

Een boost voor quantumtechnologie in Nederland, daar staat de stichting Quantum Delta NL (QDNL) voor. Birch onderzocht voor deze publiek-private samenwerking van universiteiten, onderzoekscentra en ondernemers hoe Nederland een voorloper blijft op het gebied van quantum. Met onder andere de input uit ons rapport deed QDNL een aanvraag bij het Nationale Groeifonds, dat hen nu 615 miljoen euro toekent.

Maar liefst 2.000 onderzoekers en ingenieurs wil QDNL trainen met het geld uit het Groeifonds. Hiermee kunnen zij honderd startups die al werken met quantumtechnologie helpen opschalen. Daarnaast zetten ze met het geld drie R&D-labs op om het onderzoek naar en de ontwikkeling van quantumtechnologie aan te jagen.

 

Investeren in quantum

De aanpak van QDNL komt overeen met onze adviezen van eind vorig jaar. In dat rapport onderzochten we de sterke punten van quantumtechnologie in Nederland. En wat er nodig is voor de volgende stap van het ecosysteem van kennisinstellingen, bedrijven en overheid rondom die technologie. We stelden vast dat Nederland koploper is op het gebied van quantumtechnologie. Om dat ook te blijven moet er worden geïnvesteerd in startups, talent en vraag uit de private sector.

 

Bijdrage aan de economie

Met de impuls van het Groeifonds kan QDNL precies doen waarvoor het Groeifonds in het leven is geroepen. Meehelpen aan economische groei, welvaart en welzijn in Nederland. Dezelfde onderwerpen als waar wij ons met advieswerk ook voor inzetten. Concreet verwacht QDNL 30.000 hightechbanen in Nederland te creëren. De economische impact wordt geschat op 5 tot 7 miljard euro.

 

Impact op welvaart

Daarnaast draagt de impuls van het Groeifonds aan QDNL bij aan de leefbaarheid van Nederland en de wereld. Ronald Hanson, voorzitter van de Raad van Toezicht van QDNL: ‘Het leidt geen twijfel dat quantumtechnologie een immense impact gaat maken. Het drijft de transformatie aan van informatie- en communicatietechnologieën. Iedereen in de samenleving gaat daarvan profiteren.’

 

Meer informatie over ons onderzoek en rapport voor QDNL? Neem contact op met Bas van der Starre.

10 jaar Birch: In gesprek met werknemers én -gevers van de toekomst

Een verjaardag vier je samen. Daarom zochten wij op onze 10-jarige verjaardag op donderdag 29 april jaargenoten op. Met twee klassen van de R.K. Dalton basisschool Valkenheuvel in ons eigen Driebergen gingen we in gesprek. Hoe ziet de wereld er in hun ogen over tien jaar uit?

Vaak genoeg gaan we voor ons advieswerk in gesprek met twintigers op ROC’s en hogescholen. Maar hoe zit het eigenlijk met de tieners? Zij die pas over zo’n tien tot vijftien jaar aan hun werkende leven beginnen? Dat zijn stemmen die nu nauwelijks worden gehoord, daar brachten Birchers Saskia Vogelaar en Sigrid van Galen verandering in.

10 jaar achteruit én vooruit

Hoe zag de wereld eruit toen deze leerlingen – en Birch – werden geboren? Wat voor kleding droegen mensen, welke gadgets hadden ze, wat was er op tv en welke grote gebeurtenissen vonden er in dat jaar plaats? Samen met de leerlingen sparden Saskia en Sigrid over deze vragen. En natuurlijk over hoe hun ideale wereld er over tien jaar uitziet. Die ideeën lopen ver uiteen: van robots die ons met van alles helpen tot vervoermiddelen als een vliegende auto en supersnelle trein. Een paar kinderen zien ook een beter klimaat voor zich en anderen die bijvoorbeeld uit Syrië en Afghanistan komen, een wereld zonder oorlog.

 

Waardevolle inzichten

Dat er ook in twee jaar tijd al veel kan veranderen, moet de tijdscapsule bewijzen die de kinderen vandaag vullen met spulletjes uit hun leven. De kinderen mochten hun wens voor de toekomst opschrijven en mooi versieren. Alle wensen zijn verzameld in een tijdscapsule. Samen met de juf lijmen ze de tijdcapsules dicht en spreken af dat ze over twee jaar open kunnen, als zij in groep 8 zitten. Wij zijn ondertussen weggegaan met waardevolle inzichten die we ook weer meenemen in onze opdrachten voor klanten in het onderwijs, bij de overheid en in het bedrijfsleven.

 

Een heel jaar 10

Dit hele jaar vieren we onze verjaardag. Houd onze LinkedIn en website in de gaten voor het laatste nieuws over de evenementen die we organiseren.

En nog een aantal wensen voor de komende 10 jaar:

Herstel in vertrouwen: de overheid aan zet

De verkiezingen zijn achter de rug en de eerste contouren van mogelijke formaties worden zichtbaar. Jan Peter van den Toren kijkt alvast vooruit: wat betekent dit voor welvaart en welzijn in Nederland? Lees het in deze tweede blog in een reeks van drie. Dit keer over het herstel van vertrouwen in de maatschappij.

In alle stilte wordt nu gewerkt aan de vorming van een nieuw kabinet. Alle aandacht ging de afgelopen weken uit naar herstel van vertrouwen tussen politici. Hoe dat ook uitpakt, in alle gevallen zal een nieuw kabinet aan de slag moeten met het onderlinge vertrouwen in de samenleving.

 

Spanningen in kaart

Organisaties als de Sociaal-Economische Raad en het Sociaal en Cultureel Planbureau vragen al langer aandacht voor herstel van vertrouwen. En ook in ons advieswerk bij Birch krijgen wij met dit vraagstuk te maken. Zo waren we blij verrast toen VNO-NCW en MKB-Nederland ons in 2019 vroegen om te onderzoeken hoe ondernemers tegen spanningen in de samenleving aankijken, als onderdeel van hun Brugproject, een groter onderzoek naar die spanning en de rol van ondernemers daarin.

 

Spanningen binnen en buiten bedrijven

Met onderzoeksbureau Conclusr ondervroegen we een kleine 1300 ondernemers. Daarnaast discussieerden we met branchebestuurders om de ervaringen en opvattingen van ondernemers te duiden. In het eindrapport van het Brugproject is een citaat van een ondernemer typerend voor wat veel ondernemers aangaven in ons onderzoek: ‘Ik zie tegenstellingen in de samenleving, maar in mijn bedrijf valt het mee – al maak ik me wel zorgen of al mijn werknemers het allemaal kunnen bijhouden.’

 

Ondernemers noemen met name de tegenstellingen in hun eigen woonplaats of bedrijf: tussen mensen met en zonder werk en tussen hoger- en lager opgeleiden. Maar zij maken zich meer zorgen over het saamhorigheidsgevoel en het politieke klimaat in Nederland, dan wat er op hen zelf afkomt. Denk dan aan de gevolgen van klimaatverandering, migratie, nieuwe concurrenten, globalisering en digitalisering.

 

Ondernemers in actie

Opvallend is dus dat ondernemers veel tegenstellingen zien – maar tegelijkertijd aangeven dat het bij hen op de werkvloer wel meevalt. Dat komt ook omdat zij daar binnen hun eigen bedrijf zelf verantwoordelijkheid voor dragen. We hebben ondernemers gevraagd wie naar hun idee verantwoordelijk is voor het oppakken van deze tegenstellingen. Ondernemers zetten de overheid dan op één.  Tegelijkertijd zien ze een rol voor ondernemers: zowel voor het bedrijfsleven gezamenlijk als voor zichzelf met hun eigen bedrijf.

Waar voelen ondernemers zich verantwoordelijk voor (op een schaal van 1-4)?

Die rol pakken ze met name voor ‘nabije’ thema’s als werk en technologie. Zo zien ze kansen voor eigen medewerkers, ook als die buiten de boot dreigen te vallen. Op enige afstand, zien ze ook kansen die ze kunnen geven aan buurtbewoners en potentiële toekomstige medewerkers.

 

Saamhorigheid in coronatijd

Tot zover de meningen van de ondernemers die we vóór corona spraken. Het is een open deur dat geen van de kleine 1300 respondenten een pandemie als bedreiging zag – het heeft ons allemaal overvallen. We merken wel dat ook nu ondernemers balans terug willen laten slaan naar meer overheid. En er is nog steeds behoefte aan meer oog voor iedereen die niet makkelijk meekomt in transities.

 

Samen vernieuwen

Ons onderzoek was één van de bouwstenen van het Brugproject. Dat is weer onderdeel van de nieuwe visie van VNO-NCW en MKB-Nederland. Net voor de verkiezingen presenteerden zij hun nieuwe koers ‘Ondernemen voor Brede Welvaart’. Daarin benadrukken het belang van de drie grote transities – digitalisering, duurzaamheid en demografie. Maar ze zien ook dat die een groot beroep doen op het aanpassings- en vernieuwingsvermogen van iedereen: ondernemers, burgers én de overheid.

 

Voor ons als Birch is het mooi om te zien dat ons onderzoek met Conclusr uitvoerden betekenis heeft gekregen. Het past bij ons, zo op het kruispunt van onderzoek en maatschappelijke betrokkenheid. Ook bij ons strategisch advies voor regio’s of brancheorganisaties zoeken we naar werkvormen die de ervaringen en drijfveren van ondernemers erbij betrekken.

 

Kabinet aan zet

De conclusie die VNONCW en MKB Nederland aan het onderzoek verbonden herkennen we ook. Namelijk dat burgers zich onderdeel willen voelen van de samenleving en dat ondernemers daarin een rol hebben te spelen. Een belangrijk agendapunt voor het nieuwe kabinet.

 

Lees ook de eerste blog in deze reeks over het effect van de verkiezingen van Jan Peter en collega Bas van der Starre.

 

Leiderschap binnen de Regio Deals: hoe staat het ermee?

In Regio Deal Labs leren deelnemers uit Regio Deals van elkaar over governance. Tijdens een speciaal lab op donderdag 15 april kwamen voor het eerst de deelnemers van álle dertig Regio Deals samen. Deze labsessie stond in het teken van leiderschap in regionale samenwerking. Hoe gaat het, wat kan beter en wat kunnen ze van elkaar leren?

Een betere samenwerking tussen Rijk, regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zorgt voor meer brede welvaart en leefbaarheid. Dat is het uitgangspunt van de dertig Regio Deals in heel Nederland. De deals tussen Rijk en regio werden in drie tranches gesloten: respectievelijk in 2018, 2019 en 2020. Normaal komt iedere tranche samen in een eigen lab, maar op donderdag 15 april was er voor het eerst een combi-lab en konden de deelnemers uit alle drie de tranches elkaar online ontmoeten.

 

Inspirerende leiders

In deze labsessie stond leiderschap centraal. Een goede leider mobiliseert en motiveert. Erik Stam, hoogleraar Recht, Economie, Bestuur en Organisatie aan de Universiteit Utrecht, noemde de burgemeester van Bogotá als mooi voorbeeld. Die inspireert burgers van zijn stad door zich in reclamefilmpjes te verkleden als ‘Superburger’. Een simpele anekdote met een duidelijke boodschap: leiderschap kan samenwerkingen maken of breken – dus óók binnen een Regio Deal.

 

Regionaal leiderschap

Goed leiderschap is een van de kernkwaliteiten van deelnemers aan een Regio Deal. Daarom is het belangrijk om te weten hoe het gesteld is met leiderschap binnen de Regio Deals. Alle deelnemers vulden een survey in over leiderschap in hun situatie. Martijn Groenleer, hoogleraar Regionaal Recht en Bestuur aan Universiteit van Tilburg, deelde vast enkele voorlopige resultaten. Zo is er bijvoorbeeld binnen de Deals gemiddeld tot in hoge mate leiderschap aanwezig, en de overheid neemt daarin vaak het voortouw. Verder is binnen de meeste Regio Deals het leiderschap met de tijd toegenomen.

 

Ervaringsverhalen

Overigens kan leiderschap uit alle hoeken binnen de triple helix komen: vanuit de overheid, maar ook vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Daarom deelden tijdens een speciale verhalencarrousel zes leiders hun ervaringen rondom leiderschap – van een directeur van een economic board tot de rayonmanager van Werkbedrijf Midden Utrecht.

 

De groep blijft leren

Na deze speciale labsessie met alle deelnemers zijn de volgende labs weer in de bekende samenstelling. Deals uit de 1e en 2e tranche ontmoeten elkaar weer op 10 juni 2021. Hun collega’s uit de 3e tranche op 16 september 2021.

 

Hoe zat het ook alweer met de Regio Deal Labs?

In opdracht van het ministerie van BZK is Birch lid van een consortium, samen met Tilburg Universiteit, Universiteit Utrecht en Berenschot. Sinds 2018 organiseert het consortium labs voor Regio Deals. Lees hier onze verslagen van de eerste labsessie, de tweede en de eerste digitale sessie in coronatijd.

Verdienen met verandering: de potentie van het Groeifonds

De verkiezingen zijn achter de rug en de eerste contouren van mogelijke formaties worden zichtbaar. Jan Peter van den Toren en Bas van der Starre kijken alvast vooruit: wat betekent dit voor welvaart en welzijn in Nederland? Lees het in deze eerste blog in een reeks van drie.

De coronacrisis gaf ons een nieuwe kijk op overheidsgeld. In plaats van bezuinigen, investeert Nederland zichzelf de crisis uit. Natuurlijk met de coronasteunpakketten, maar ook met het al in 2019 opgerichte Groeifonds. Bij Birch zijn we blij met dit fonds, dat veel verder kijkt dan overleven maar juist vernieuwing en verandering aanjaagt op de gebieden zorg, klimaat en voedsel.

 

Meer welvaart én welzijn

De investeringen uit het fonds zijn bedoeld voor projecten gericht op kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Zo moet het fonds uiteindelijk voor een positief effect op onze welvaart zorgen. Een prikkelende belofte. Wiebes zei tijdens de lancering: ‘Nederlanders moeten het gaan voelen in hun portemonnee.’

 

Het fonds sluit ook aan bij de groeiende aandacht voor brede welvaart. Oftewel: niet alleen een hoger BBP en meer economische groei, maar ook toenemend welzijn. Denk aan meer inkomensgelijkheid, vrije tijd, gezondheid, beter onderwijs en een goede kwaliteit van de leefomgeving.

 

Investeren in samenwerking

Het Groeifonds focust op hechte samenwerkingen tussen overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen, zodat zij elkaar kunnen versterken en voorstuwen.  Dat blijkt wel uit het soort projecten dat gesteund wordt. De programma’s hebben veel deelnemende partijen, een waarde van minimaal 30 miljoen euro en dus een grote scope. Ambitieus. Uit onze eigen advieservaring weten we dat het een uitdaging is om met een consortium een groot investeringsprogramma samen te stellen.

 

Groei voor alle regio’s

Toch is het een goed idee om te focussen op zulke grote projecten en samenwerkingen. Het sluit ook aan bij de visie van Birch, waarbij we kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven koppelen in een ecosysteem. Het is dé manier om economisch welvarende regio’s te versterken en juist de zwakste regio’s bij te trekken.

 

Inmiddels zijn er veertien projecten ingediend bij de beoordelingscommissie, ieder met een unieke combinatie van economische en maatschappelijke opbrengsten. Van de ontwikkeling van kwantumtechnologieën tot verantwoorde toepassingen van AI.

 

Bewaken van brede welvaart

Nu wordt het spannend. Want hoe bepaalt de commissie van het Groeifonds of een project economisch én maatschappelijk bijdraagt? Het kabinet gaf bij de lancering van het fonds aan dat het BBP de belangrijkste indicator is of een project steun krijgt. Maar als de commissie alleen naar het BBP kijkt, loop je de kans dat investeringen die goed zijn voor de leefbaarheid en welzijn worden overgeslagen.

 

Gelukkig krijgt de commissie ook ondersteuning van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal Cultureel Planbureau. Die zijn van nature waakzaam op leefbaarheid en welzijn en hebben veel ervaring met onderzoek naar brede welvaart. Hun rol is dus belangrijk voor een goede selectie. Als dat lukt, heeft Nederland met het Groeifonds een mooi instrument toegevoegd aan het innovatiebeleid.

 

Uitweg uit de crisis

Het Groeifonds is een belangrijk middel om tijdens én na de crisis de vernieuwing van de economie te versnellen. In die zin past het ook ten tijde van een crisis: bedrijvigheid die verouderd is en niet meer goed past in Nederland verdwijnt en mensen raken hun werk kwijt. Voor hen is dat ingrijpend, maar het maakt hen wel vrij voor werk dat toekomst heeft. Bovendien verleggen investeerders hun geld naar bedrijven die verder zijn in verduurzaming en digitalisering.

 

Overigens is het Groeifonds van 20 miljard euro, dat naast het reguliere beleid een enorme impuls zou geven, in omvang van de troon gestoten door de enorme steunpakketten die de overheid heeft ingezet om de gevolgen van de Coronacrisis te dempen. Volgens de Algemene Rekenkamer staat de teller daarvan nu op 57 miljard euro. Vernieuwing blijft daarmee extra belangrijk.

 

Hoe het Groeifonds vernieuwing extra ondersteunt?  Het blijkt dat een combinatie van publieke en private investeringen – zoals het geval bij de projecten die door het Groeifonds gesteund worden – sneller tot praktische toepassingen van innovaties leiden. Die nieuwe toepassingen jagen ook weer eerder nieuwe bedrijvigheid aan, en daarmee economische groei en toename in welzijn.

 

De formatie en het Groeifonds

We zijn benieuwd naar de eerste toekenningen van de Commissie, die binnenkort worden verwacht. En natuurlijk ook naar wat het nieuwe kabinet straks doet met het Groeifonds. Van de grote partijen zetten VVD en CDA het Groeifonds in hun verkiezingsprogramma voort. Maar D66, de nummer twee na de verkiezingen, wil een deel van de investeringen van het fonds verschuiven naar mobiliteit. En ook andere partijen willen een deel van de investeringen anders inzetten. GroenLinks op bereikbaarheid, de PvdA op openbaar vervoer, SP op het milieu en CU op onderwijs in de regio. Het zou jammer zijn als een deel van het geld zonder publiek-private samenwerking wordt uitgekeerd. Want juist waar publieke en private investeringen vermengen, gaat Nederland economisch én maatschappelijk vooruit.

Van verkiezingen naar brede welvaart in Nederland?

Welk effect hebben de verkiezingen en de formatie straks op welvaart en welzijn van Nederlanders? Dat is onze dagelijkse business en politieke verschuivingen kunnen positieve verandering aanwakkeren of juist dempen. Er zijn meerdere thema’s waarop Birch dagelijks actief is en waar een nieuw kabinet veel invloed zal hebben. Jan Peter van den Toren stipt er drie aan.

Allereerst het Groeifonds. Dat is in 2020 gestart met een ongekend budget van 20 miljard euro als aanjager van innovaties bij transities rond zorg, klimaat en voedsel. Door de coronacrisis is het vinden van nieuwe verdienkansen extra belangrijk geworden – maar gaat het meeste geld nu naar het overeind houden van bestaande bedrijvigheid. Met de verkiezingen is het spannend of een nieuw kabinet ook echt 20 miljard blijft uittreken voor het Groeifonds. Van de grote partijen zetten VVD en CDA het Groeifonds in hun verkiezingsprogramma onverminderd voort. Andere partijen willen een deel van budget verschuiven.

 

Brede welvaart

We kijken ook met heel veel belangstelling welke visie een nieuw kabinet zal hebben op brede welvaart en de balans in de samenleving. Maar we waren blij verrast toen we, samen met onderzoeksbureau Conclusr, in 2019 juist van VNO-NCW en MKB-Nederland het verzoek kregen om onderzoek te doen naar spanningen in de samenleving. Ons onderzoek droeg weer bij aan hun nieuwe visie ‘Ondernemen voor Brede Welvaart’.  In 2019 zagen wij bij ondernemers meer ruimte voor de overheid en meer oog voor iedereen die niet makkelijk meekomt in grote veranderingen. Een belangrijk agendapunt voor een nieuw kabinet, dunkt me.

 

De rol van de regio

Dé ontwikkeling waar wij als adviesbureau aan de frontlinie staan, is de grotere rol van de regio. We monitoren met onze partners de governance van Regio Deals en hoe regio’s de huidige crisis opvangen. We begeleiden ook andere regionale samenwerkingen zoals human capital agenda’s en gebiedsagenda’s. De regio is hot en happening. In de verkiezingsprogramma’s is het best stilletjes daarover. Alleen het CDA wil een minister van Regionale Ontwikkeling en de ChristenUnie wil de Regio Deals voortzetten. Wij zijn benieuwd: is het een signaal dat de centrale overheid de touwtjes weer aan gaat trekken? Of zal aan deformatietafel blijken dat het kabinet toch de regio nodig heeft?

 

De komende dagen diept Jan Peter de ontwikkeling deze drie onderwerpen uit in een speciale blogreeks over de formatie.

 

 

 

Eerste evenement vanwege 10 jaar Birch

10 jaar Birch willen we vieren, daarom delen we dit hele jaar onze kennis tijdens diverse evenementen. Het eerste was ons Human Capital Agenda-event op 12 februari. Drie Human Capital-experts, mbo-studenten voor professioneel camerawerk en natuurlijk onze eigen blik op HCA; echt een feestje!

De komende periode zal de economie heftig door elkaar worden geschud. Dan is het van levensbelang dat je als de drie O’s in een regio weet wat je aan elkaar hebt. En dat je dat hebt afgesproken in een Human Capital Agenda. Met dat onderwerp centraal, was het podium dit keer voor de HCA-community die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Drie HCA-experts uit die community deelden hun kennis met de tientallen (digitale) aanwezigen.

Nieuwe HCA-inzichten
De experts waren Marian Thunnissen, lector aan de Fontys Hogeschool, Robert Strijk, gedeputeerde van de Provincie Utrecht en Jeffrey van Meerkerk van Manpower Group en voorzitter van taskforce HCA Zuid-Holland. Zij deelden de laatste inzichten over de ontwikkeling in leven lang ontwikkelen. Marian Thunnissen wees op de enorme uitdaging die ligt in leven lang ontwikkelen. Ze vertelde over haar onderzoek naar governance: hoe kun je zorgen dat iedereen zijn rol weet (zoals in een zwerm spreeuwen iedere vogel precies weet waar te vliegen). Zonder in een discussie over ‘de aanvoerdersband’ te belanden. Robert Strijk verwoordde de overgang van arbeidsmarktbeleid naar Human Capital Agenda: aansluiten bij de behoeften van ondernemers en de kansen die zij zien. Als je weet waar de economie naar toe beweegt kun je je human capital daarop laten aansluiten, gaf ook Jeffrey van Meerkerk aan.

Professionele opname
Het event had een bijzondere set-up. Het vond plaats in Theater de Vorstin in Hilversum en werd daar professioneel gefilmd door medewerkers van werk-leerbedrijf Stage-X24. Hun begeleider Sytse van der Harst vertelde de tientallen deelnemers die het event vanuit huis bijwoonden dat veel studenten audiovisuele techniek van mbo Hilversum in het theater hun state of eindexamen doen. Onze opname deze middag werd verzorgd door vijf studenten voor video, edit en audio.

Uitzwaaimoment Leonie
Een extra omlijsting vormde het vertrek van collega Leonie Oosterwaal. Na vijf jaar Birch maakte zij begin februari de overstap naar Provincie Utrecht om uitvoering te geven aan, hoe kan het ook anders, de Human Capital Agenda Regio Utrecht. Leonie was als speciale gast aanwezig in de studio waar we spraken over haar loopbaan in de arbeidsmarkt: van lobbyist, via adviseur nu naar uitvoering bij de provincie.

Meer feestelijkheden
Het jubileumjaar is nu echt van start! Houd onze website en LinkedIn pagina in de gaten voor meer activiteiten in het kader van ons jubileum.

Birch bestaat 10 jaar en viert dit met een HCA Event

Vrijdagmiddag 12 februari HCA-event (15.00 – 16.30 uur)
Ter gelegenheid van ons jubileum bereiden wij een speciaal programma voor rondom het onderwerp Human Capital Agenda’s. Op vrijdagmiddag 12 februari organiseren wij met en voor onze community een feestelijk programma vol informatie over de toekomst van HCA’s, praktische voorbeelden en netwerkgelegenheid. Meld je aan!

Uitnodiging HCA event feb 2021